О нама

Управљање системом у реалном времену


Дјелокруг рада и активности организационе јединице Управљање системом у реалном времену су:

 • Вођење и управљање ЕЕ системом БиХ.
 • Унутардневне измјене и допуне дневног распореда.
 • Додјела прекограничних АТЦ-а.
 • Размјена података у току реализације дневног распореда (дневни извјештаји).
 • Планирана и непланирана искључења и радови.
 • Ангажовање помоћних услуга (секундарне и терцијарне регулације).
 • Стављање у погон елемената преносне мреже и/или производних јединица након испада.
 • Санација парцијалних распада и тоталних распада ЕЕ система.
 • Праћење стања система унутар ЕНТСО-Е, као и слање информација и порука о стању ЕЕ система БиХ путем ЕАС-а.

Надзор, управљање и прикупљање података ЕЕС БиХ обавља се путем SCADA/EMS система и осталих софтверских пакета:

 • SCALAR систем за аутоматску локализацију атмосферских пражњења.
 • EAS систем за размјену информација о тренутном стању Система између чланова ENTSO-e групе.
 • WAMS систем омогућава мониторинг стабилности рада преносног система.
 • Balancing Client омогућава унос и активацију понуда секундарне и терцијарне регулације (активација балансне енергије).
 • ESS систем за израду, достављање и размјену дневних распореда.