Тржиште

Документи


Документи тржишта
Тржишна правила .pdf
Процедуре за размјену података између НОСБиХ и ОДС .pdf
Упутства за достављање дневних распореда (Април 2022.) .pdf
Инструкција за имплементацију привременог модела приступа „Виртуелне електране“ тржишту електричне енергије у БиХ (Новембар 2022.) .pdf
Одлука о измјени инструкције за имплементацију привременог модела приступа „Виртуелне електране“ тржишту електричне енергије у БиХ .pdf
Инструкција за имплементацију привременог модела приступа „Виртуелне електране“ тржишту електричне енергије у БиХ (Децембар 2022.) .pdf
Одлука о измјени инструкције за имплементацију привременог модела приступа „Виртуелне електране“ тржишту електричне енергије у БиХ (Децембар 2022.) .pdf
Одлука о измјени инструкције за имплементацију привременог модела приступа „Виртуелне електране“ тржишту електричне енергије у БиХ (Новембар 2023.) .pdf
Одлука о привременом моделу којим се омогућује недискриминаторан и слободан приступ јединственом тржишту електричне енергије у БиХ електранама прикљученим на дистрибутивну мрежу .pdf
Правила за обуставу и поновно покретање тржишних активности .pdf
Издавање EIC ознака
EIC ознаке .pdf
Листа додјељених EIC кодова од НОСБиХ-а .pdf
Листа свих EIC кодова .zip
Захтјев за додјелу EIC кода .pdf .doc
Помоћне услуге
Процедуре за помоћне услуге .pdf
Процедура за регулисани поступак набавке енергије за покривање губитака на преносној мрежи .pdf
Захтјев за регистрацију објеката за пружање помоћних услуга .pdf .doc
Правилник о раду дневног тржишта балансне енергије .pdf
Регистар објеката за пружање помоћних услуга .pdf
Уговор о пружању помоћних услуга .pdf .doc
Балансно тржиште
Уговор о балансној одговорности .pdf .doc
Тачке примопредаје .pdf .doc
Захтјев за регистрацију учесника на тржишту .pdf .doc
Захтјев за регистрацију балансно одговорне стране .pdf .doc
Захтјев за приступ Балансној групи (БГ обаразац) .pdf .doc
Регистри
Регистар тржишних учесника .pdf
Регистар балансно одговорних страна .pdf
Регистар балансно одговорних страна са „Виртуелном електраном“ .pdf
Регистар објеката за пружање помоћних услуга .pdf