Tržište

Dokumenti


Dokumenti tržišta
Tržišna pravila .pdf
Procedure za razmjenu podataka između NOSBiH i ODS .pdf
Upute za dostavljanje dnevnih rasporeda (April 2022.) .pdf
Instrukcija za implementaciju privremenog modela pristupa „Virtuelne elektrane“ tržištu električne energije u BiH (Novembar 2022.) .pdf
Odluka o izmjeni Instrukcije za implementaciju privremenog modela pristupa „Virtuelne elektrane“ tržištu električne energije u BiH .pdf
Instrukcija za implementaciju privremenog modela pristupa „Virtuelne elektrane“ tržištu električne energije u BiH (Decembar 2022.) .pdf
Odluka o izmjeni Instrukcije za implementaciju privremenog modela pristupa „Virtuelne elektrane“ tržištu električne energije u BiH (Decembar 2022.) .pdf
Odluka o izmjeni Instrukcije za implementaciju privremenog modela pristupa „Virtuelne elektrane“ tržištu električne energije u BiH (Novembar 2023.) .pdf
Odluka o privremenom modelu kojim se omogućuje nediskriminatoran i slobodan pristup jedinstvenom tržištu električne energije u BiH elektranama priključenim na distributivnu mrežu .pdf
Izdavanje EIC oznaka
EIC oznake .pdf
Lista dodjeljenih EIC kodova od NOS BiH-a .pdf
Lista svih EIC kodova .zip
Zahtjev za dodjelu EIC koda .pdf .doc
Pomoćne usluge
Procedure za pomoćne usluge .pdf
Procedura za regulisani postupak nabavke energije za pokrivanje gubitaka na prijenosnoj mreži .pdf
Zahtjev za registraciju objekata za pružanje pomoćnih usluga .pdf .doc
Pravilnik o radu dnevnog tržišta balansne energije .pdf
Registar objekata za pružanje pomoćnih usluga .pdf
Ugovor o pružanju pomoćnih usluga .pdf .doc
Balansno tržište
Ugovor o balansnoj odgovornosti .pdf .doc
Tačke primopredaje .pdf .doc
Zahtjev za registraciju učesnika na tržištu .pdf .doc
Zahtjev za registraciju balansno odgovorne strane .pdf .doc
Zahtjev za pristup Balansnoj grupi (BG obrazac) .pdf .doc
Registri
Registar tržišnih učesnika .pdf
Registar balansno odgovornih strana .pdf
Registar balansno odgovornih strana sa “Virtuelnom Elektranom” .pdf
Registar objekata za pružanje pomoćnih usluga .pdf