O nama

Šta mi radimo?


Od 2005. godine Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOSBiH) upravlja sistemom prijenosa električne energije u BiH u svrhu osiguranja kontinuiranog snadbijevanja električnom energijom po definiranim standardima kvaliteta za dobrobit građana BiH.

Tri ključne funkcije

NOSBiH je neprofitna kompanija BiH u vlasništvu entiteta RS i FBiH koja svoju djelatnost obavlja na cijeloj teritoriji BiH. Rad NOSBiH-a reguliše Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK. Tri su ključne uloge i obaveze NOSBiH-a:

  • Upravljanje radom svih visokonaponskih prijenosnih uređaja u Bosni i Hercegovini naponskog nivoa 110 kV ili više
  • Upravljanje balansnim tržištem električne energije u BiH
  • Utvrđivanje Indikativnog plana razvoja proizvodnje, te pregled, odobravanje i neposredna revizija Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.

Historijat

Prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini, kao posebna elektroprivredna djelatnost, oblikovan je polovinom 50-tih godina prošlog vijeka. Dana 17. juna 1953. godine Rješenjem Republičkog izvršnog vijeća NR Bosne i Hercegovine osnovana je Elektroprivredna kompanija za prijenos električne energije „Elektroprijenos“ sa sjedištem u Sarajevu. Predmet njenog poslovanja bio je prijenos električne energije te projektovanje, izgradnja, održavanje i razvoj prijenosne mreže u Bosni i Hercegovini. Tako je u Bosni i Hercegovini prvi put prijenos električne energije organizovan kao posebna elektroprivredna djelatnost. Prvo značajnije jezgro 110 kV mreže u Bosni i Hercegovini formirano je 1954. godine. To jezgro činila je mreža od 480 km dalekovoda 110 kV i pet transformatorskih stanica 110/35 kV. Izgradnjom ovih dalekovoda i transformatorskih stanica povezane su HE Jablanica, HE Jajce I, HE Jajce II, TE Kakanj i TE Zenica. U jedinstvenu funkcionalnu cjelinu spojeno je više, tada već velikih, regionalnih električnih mreža centralne Bosne (Sarajevo, Zenica, Travnik, Kakanj, Bugojno, Jajce, Goražde, Foča…), sjeveroistočne Bosne (Tuzla, Doboj, Brčko, Bijeljina, Zvornik, Vlasenica…) i Hercegovine (Mostar, Čapljina, Jablanica,…).

U sastavu ovih regionalnih električnih mreža radile su novoizgrađene javne centrale HE Bogatići, HE Mesići, HE Vlasenica i TE Banovići te industrijske elektrane u Blažuju, Lukavcu, Foči, Bosanskom Brodu i Maglaju. Jedinstveno funkcionisanje povezanih elektrana i električnih mreža omogućeno je izgradnjom i početkom rada dispečerskog centra. Tako je 1954. godine počeo uspješno da funkcioniše elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine. Tokom proteklih 60 godina, od formiranja „Elektroprijenosa“, kapaciteti mreže za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini razvijani su vrlo dinamično. Organizacija djelatnosti prijenosa električne energije u Bosni i Hercegovini mijenjala se uporedo sa promjenama privrednog sistema i evolucijom organizacije elektroprivrede. Krajem 2002. godine u djelatnosti prijenosa električne energije postojale su tri elektroprijenosne organizacije – „Elektroprijenos“ Sarajevo, preduzeće za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije u sastavu kompanije „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ Sarajevo; „Elektroprijenos“ Banja Luka – Zavisno državno preduzeće za prijenos električne energije u sastavu Javnog matičnog državnog preduzeća za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije „Elektroprivreda Republike Srpske“ i „Elektroprijenos“ Mostar u sastavu Javnog preduzeća za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije „Elektroprivreda Herceg-Bosne“ Mostar.

Tokom ratnih događaja u Bosni i Hercegovini, od 1992. do 1995. godine dogodila su se velika oštećenja i razaranja objekata i postrojenja prijenosne mreže. Zbog toga je u njenu sanaciju i revitalizaciju bilo potrebno uložiti veliki rad i investiciona sredstva. Godine 1999. tri elektroprivredna preduzeća u BiH utemeljila su Zajednički elektroenergetski koordinacioni centar s ciljem koordinisanja djelatnosti upravljanja prijenosnom mrežom. Usvojenim zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini 2002., stvorene su pretpostavke za utemeljenje NOSBiH-a. Donošenjem Zakona o utemeljenju nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini 16. jula 2004. godine stvoreni su formalni uslovi za uspostavljanje NOSBiH-a. NOSBiH je nakon značajnih aktivnosti uspješno registrovan pri ministarstvu pravde BiH 12.07.2005. godine kao pravno lice koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine.