Kapaciteti

Dokumenti


Pravila
Pravila za godišnje, mjesečne i dnevne aukcije na granicama BiH – Crna Gora i BiH – Hrvatska link
Pravila za godišnje i mjesečne aukcije na granici Bosna i Hercegovina – Srbija .pdf .doc
Pravila za dnevne aukcije za dodjelu na granici Bosna i Hercegovina – Srbija .pdf .doc
Pravila za unutardnevnu dodjelu kapaciteta na granici Bosna i Hercegovina – Crna Gora .pdf .doc
Pravila za unutardnevnu dodjelu kapaciteta na granici Bosna i Hercegovina – Hrvatska .pdf .doc
Pravila za unutardnevnu dodjelu kapaciteta na granici Bosna i Hercegovina – Srbija .pdf .doc
Liste tržišnih učesnika
Registrovani za učešće na dnevnim aukcijama na granici BiH i Srbije .pdf
Registrovani za učešće u dodjeli unutardnevnog kapaciteta na granici BiH i Srbije .pdf
Registrovani za učešće u dodjeli unutardnevnog kapaciteta na granici BiH i Crne Gore .pdf
Registrovani za učešće u dodjeli unutardnevnog kapaciteta na granici BiH i Hrvatske .pdf
Obrasci za registraciju
Registracioni obrazac za učešće u dnevnim aukcijama na granici BiH-Srbija .doc
Registracioni formular za učešće u postupku dodjele unutardnevnog kapaciteta na granici BiH – Srbija .doc
Registracioni formular za učešće u postupku dodjele unutardnevnog kapaciteta na granici BiH – Crna Gora .doc
Registracioni formular za učešće u postupku dodjele unutardnevnog kapaciteta na granici BiH – Hrvatska .doc