Tržište

O tržištu


Tržište električne energije u BiH se sastoji se od veleprodajnog i maloprodajnog tržišta.
Veleprodajno tržište se odnosi na trgovinu električnom energijom između licenciranih kompanija za proizvodnju, snabdijevanje i trgovinu električnom energijom.
Maloprodajno tržište odnosi se na snabdijevanje krajnjih kupaca od strane licenciranih kompanija za snabdijevanje električnom energijom.