Novosti
Obavještenje
20. jul. 2022.
Obavještenje
Javne konsultacije za novu verziju Aukcijskih pravila SEE CAO

NOSBiH obavještava zainteresovane strane o javnim konsultacijama o ažuriranju pravila raspodjele prenosnih kapaciteta za granice za koje usluge dodjele pruža SEE CAO. Javne konsultacije se održavaju od 15. jula 2022. godine do 15. avgusta 2022. godine. Obrazloženje, kao i sva prateća dokumenta i pravila mogu se pronaći na linku Zainteresovane strane se pozivaju da dostave svoje komentare na e-mail: public.consultation@seecao.com do 15. avgusta 2022.


Dokument - Javna nabavka
07. jul. 2022.
Dokument - Javna nabavka
Odluka o dopuni Plana javnih nabavki NOSBiH-a za 2022. godinu

Generalni direktor NOSBiH-a dana 04.07.2022. godine, donio je Odluku o dopuni Plana javnih nabavki NOSBiH-a za 2022. godinu.
Dokument možete preuzeti na linku
Kompletan Plan javnih nabavki za 2022. godinu je dostupan na stranici
Dokumenti->Javne Nabavke->Plan


Konkurs
30. jun. 2022.
Konkurs
Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta

Na osnovu važećih zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa pravilnicima Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, NOSBiH raspisuje Javni oglas za popunu radnog mjesta.
Dokument možete preuzeti na linku


Obavještenje
17. jun. 2022.
Obavještenje
Donijeta Odluka o izmjeni i dopuni Instrukcije o implementaciji privremenog modela pristupa „Virtuelne elektrane“ tržištu električne energije u BiH

Na osnovu važećih zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa pravilnicima i odlukama NOSBiH-a, generalni direktor je donio Odluku o izmjeni i dopuni Instrukcije o implementaciji privremenog modela pristupa „Virtuelne elektrane“ tržištu električne energije u BiH.
Odluku možete preuzeti na linku, a nova verzija same Instrukcije o implementaciji privremenog modela pristupa „Virtuelne elektrane“ tržištu električne energije u BiH se nalazi na stranici
Tržište->Dokumenti


Dokument - Javna nabavka
29. apr. 2022.
Dokument - Javna nabavka
Odluka o privremenom modelu kojim se omogućuje nediskriminatoran i slobodan pristup jedinstvenom tržištu električne energije u BiH

Generalni direktor NOSBiH-a dana 29.04.2022. godine, donio je Odluku o privremenom modelu kojim se omogućuje nediskriminatoran i slobodan pristup jedinstvenom tržištu električne energije u BiH elektranama priključenim na distributivnu mrežu.
Dokument možete preuzeti na linku ili ga pronaći na stranici Tržište->Dokumenti


Dokument - Javna nabavka
19. apr. 2022.
Dokument - Javna nabavka
Odluka o dopuni Plana javnih nabavki NOSBiH-a za 2022. godinu

Generalni direktor NOSBiH-a dana 19.04.2022. godine, donio je Odluku o dopuni Plana javnih nabavki NOSBiH-a za 2022. godinu.
Dokument možete preuzeti na linku
Kompletan Plan javnih nabavki za 2022. godinu je dostupan na stranici
Dokumenti->Javne Nabavke->Plan


Obavještenje
29. mar. 2022.
Obavještenje
Javna rasprava uz prezentaciju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2023. – 2032.

Javna rasprava uz prezentaciju Indikativnog plana razvoja proizvodnje, će se održati 13.04.2022. u 11:00 sati. Pristup raspravi je omogućen na linku.
Pisani komentari na Indikativni plan se mogu dostaviti do 08.04.2022. godine na e-mail adresu strateskoplaniranje@nosbih.ba
Indikativni plan razvoja proizvodnje (s Prilogom) može se preuzeti na stranici Dokumenti->Planovi u dijelu Indikativni plan razvoja proizvodnje


Konkurs
28. mar. 2022.
Konkurs
Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta

Na osnovu važećih zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa pravilnicima Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, NOSBiH raspisuje Javni oglas za popunu radnog mjesta.
Dokument možete preuzeti na linku


Dokument - Javna nabavka
11. mar. 2022.
Dokument - Javna nabavka
Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki NOSBiH-a za 2022. godinu

Generalni direktor NOSBiH-a dana 10.03.2022. godine, donio je Odluku o izmjeni Plana javnih nabavki NOSBiH-a za 2022. godinu.
Dokument možete preuzeti na linku
Kompletan Plan javnih nabavki za 2022. godinu je dostupan na stranici
Dokumenti->Javne Nabavke->Plan


Konkurs
20. jan. 2022.
Konkurs
Javni konkurs za izbor i imenovanje generalnog direktora NOSBiH-a

Na osnovu člana 23. tačka 3. i člana 32. Zakona o osnivanju nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 35/04) i člana 13. Statuta Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 89/16), a u skladu sa Zaključkom Upravnog odbora o pokretanju postupka za izbor generalnog direktora NOSBiH-a (broj: 6/22 od 17.01.2022. godine), raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje generalnog direktora NOSBiH-a.
Dokument možete preuzeti na linku


1 2 3 9