Novosti
Obavijest
27. ruj. 2022.
Obavijest
Ministar Staša Košarac posjetio NOSBiH

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac posjetio je Neovisni operator sustava Bosne i Hercegovine gdje su ga primili članovi Uprave NOSBiH-a: generalni direktor Nemanja Pandurević te izvršni direktori Ana Marić i Muhamed Mujakić.
Dalje >>


Obavijest
15. ruj. 2022.
Obavijest
Sastanak na vrhu kontrolnog bloka SHB

Generalni direktor Neovisnog operatora sustava Bosne i Hercegovine Nemanja Pandurević i izvršni direktor Muhamed Mujakić u srijedu 14. rujna posjetili su kompaniju ELES koja je operator elektroenergetskog sustava Slovenije. U sjedištu ove kompanije u Ljubljani predstavnike NOSBiH-a primio je direktor ELES-a Aleksander Mervar.
Dalje >>


Obavijest
20. srp. 2022.
Obavijest
Javne konzultacije za novu verziju Aukcijskih pravila SEE CAO

NOSBiH obavještava zainteresirane strane o javnim konzultacijama o ažuriranju pravila raspodjele prijenosnih kapaciteta za granice za koje usluge dodjele pruža SEE CAO. Javne konzultacije se održavaju od 15. srpnja 2022. godine do 15. kolovoza 2022. godine. Obrazloženje, kao i svi prateći dokumenti i pravila mogu se pronaći na linku Zainteresirane strane se pozivaju da dostave svoje komentare na e-mail: public.consultation@seecao.com do 15. kolovoza 2022.


Dokument - Javna nabava
07. srp. 2022.
Dokument - Javna nabava
Odluka o dopuni Plana javnih nabava NOSBiH-a za 2022. godinu

Generalni direktor NOSBiH-a dana 04.07.2022. godine, donio je Odluku o dopuni Plana javnih nabava NOSBiH-a za 2022. godinu.
Dokument možete preuzeti na linku
Kompletan Plan javnih nabava za 2022. godinu je dostupan na stranici
Dokumenti->Javne Nabavke->Plan


Natječaj
30. lip. 2022.
Natječaj
Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta

Na temelju važećih zakona Bosne i Hercegovine, a sukladno pravilnicima Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini, NOSBiH raspisuje Javni oglas za popunu radnog mjesta.
Dokument možete preuzeti na linku


Obavijest
17. lip. 2022.
Obavijest
Donijeta Odluka o izmjeni i dopuni Instrukcije o implementaciji privremenog modela pristupa „Virtualne elektrane“ tržištu električne energije u BiH

Na osnovu važećih zakona Bosne i Hercegovine, a u skladu sa pravilnicima i odlukama NOSBiH-a, generalni direktor je donio Odluku o izmjeni i dopuni Instrukcije o implementaciji privremenog modela pristupa „Virtualne elektrane“ tržištu električne energije u BiH.
Odluku možete preuzeti na linku, a nova verzija same Instrukcije o implementaciji privremenog modela pristupa „Virtualne elektrane“ tržištu električne energije u BiH se nalazi na stranici
Tržište->Dokumenti


Dokument - Obavijest
29. tra. 2022.
Dokument - Obavijest
Odluka o privremenom modelu kojim se omogućuje nediskriminirajući i slobodan pristup jedinstvenom tržištu električne energije u BiH

Generalni direktor NOSBiH-a dana 29.04.2022. godine, donio je Odluku o privremenom modelu kojim se omogućuje nediskriminirajući i slobodan pristup jedinstvenom tržištu električne energije u BiH elektranama priključenim na distributivnu mrežu.
Dokument možete preuzeti na linku ili ga pronaći na stranici Tržište->Dokumenti


Dokument - Javna nabava
19. tra. 2022.
Dokument - Javna nabava
Odluka o dopuni Plana javnih nabava NOSBiH-a za 2022. godinu

Generalni direktor NOSBiH-a dana 19.04.2022. godine, donio je Odluku o dopuni Plana javnih nabava NOSBiH-a za 2022. godinu.
Dokument možete preuzeti na linku
Kompletan Plan javnih nabava za 2022. godinu je dostupan na stranici
Dokumenti->Javne Nabavke->Plan


Obavijest
29. ožu. 2022.
Obavijest
Javna rasprava uz prezentaciju Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2023. – 2032.

Javna rasprava uz prezentaciju Indikativnog plana razvoja proizvodnje, će se održati 13.04.2022. u 11:00 sati. Pristup raspravi je omogućen na linku.
Pisani komentari na Indikativni plan se mogu dostaviti do 08.04.2022. godine na e-mail adresu strateskoplaniranje@nosbih.ba
Indikativni plan razvoja proizvodnje (s Prilogom) može se preuzeti na stranici Dokumenti->Planovi u dijelu Indikativni plan razvoja proizvodnje


Natječaj
28. ožu. 2022.
Natječaj
Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta

Na temelju važećih zakona Bosne i Hercegovine, a sukladno pravilnicima Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini, NOSBiH raspisuje Javni oglas za popunu radnog mjesta.
Dokument možete preuzeti na linku


1 2 3 9