Dokumenti

Legislativa


Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini je osnovan sukladno Zakonu o osnivanju Neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav u Bosni i Hercegovini.
Pravni okvir za obavljanje djelatnosti Neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav u Bosni i Hercegovini uspostavljen je zakonima na nivou Bosne i Hercegovine. Pored navedenog pravnog okvira NOSBiH na svojoj web stranici predstavlja i zakone entiteta u Bosni i Hercegovini, Ugovor o uspostavi Energetske zajednice, kao i EU Acquis, odnosno pravni okvir Energetske zajednice.