Javne nabave

Plan


Plan javnih nabava za 2024. godinu u NOSBiH-u
Plan .pdf
Izmjena/dopuna plana (14.03.2024.) .pdf
Izmjena/dopuna plana (31.05.2024.) .pdf
Plan javnih nabava za 2023. godinu u NOSBiH-u
Plan .pdf
Izmjena plana (11.04.2023.) .pdf
Izmjena plana (05.05.2023.) .pdf
Dopuna plana (25.07.2023.) .pdf
Dopuna plana (03.10.2023.) .pdf
Dopuna plana (19.10.2023.) .pdf
Izmjena plana (06.11.2023.) .pdf
Dopuna plana (06.11.2023.) .pdf
Dopuna plana (28.11.2023.) .pdf
Izmjena plana (28.11.2023.) .pdf
Plan javnih nabava za 2022. godinu u NOSBiH-u
Plan .pdf
Izmjena plana (10.03.2022.) .pdf
Dopuna plana (19.04.2022.) .pdf
Dopuna plana (04.07.2022.) .pdf
Dopuna plana (18.07.2022.) .pdf
Izmjena i dopuna plana (18.07.2022.) .pdf
Izmjena i dopuna plana (06.09.2022.) .pdf
Izmjena plana (06.10.2022.) .pdf
Izmjena i dopuna plana (09.11.2022.) .pdf
Plan javnih nabava za 2021. godinu u NOSBiH-u
Plan .pdf
Dopuna plana (26.02.2021.) .pdf
Izmjene i dopune plana (29.04.2021.) .pdf
Izmjena i dopuna plana (11.06.2021.) .pdf
Plan javnih nabava za 2020. godinu u NOSBiH-u
Plan .pdf
Dopuna plana .pdf
Plan javnih nabava za 2019. godinu u NOSBiH-u
Plan .pdf
Dopuna plana .pdf

Plan javnih nabava u NOSBiH-u, kao i Dopune plana javnih nabava se donose u sladu sa Finansijskim planom NOSBiH-a, kao i Planom investicija NOSBiH-a za odgovarajuću godinu.