Јавне набавке

План


План јавних набавки за 2024. годину у НОСБиХ-у
План .pdf
Измјена/допуна плана (14.03.2024.) .pdf
Измјена/допуна плана (31.05.2024.) .pdf
План јавних набавки за 2023. годину у НОСБиХ-у
План .pdf
Измјена плана (11.04.2023.) .pdf
Измјена плана (05.05.2023.) .pdf
Допуна плана (25.07.2023.) .pdf
Допуна плана (03.10.2023.) .pdf
Допуна плана (19.10.2023.) .pdf
Измјена плана (06.11.2023.) .pdf
Допуна плана (06.11.2023.) .pdf
Допуна плана (28.11.2023.) .pdf
Измјена плана (28.11.2023.) .pdf
План јавних набавки за 2022. годину у НОСБиХ-у
План .pdf
Измјена плана (10.03.2022.) .pdf
Допуна плана (19.04.2022.) .pdf
Допуна плана (04.07.2022.) .pdf
Допуна плана (18.07.2022.) .pdf
Измјена и допуна плана (18.07.2022.) .pdf
Измјена и допуна плана (06.09.2022.) .pdf
Измјена плана (06.10.2022.) .pdf
Измјена и допуна плана (09.11.2022.) .pdf
План јавних набавки за 2021. годину у НОСБиХ-у
План .pdf
Допуна плана (26.02.2021.) .pdf
Измјене и допуне плана (29.04.2021.) .pdf
Измјена и допуна плана (11.06.2021.) .pdf
План јавних набавки за 2020. годину у НОСБиХ-у
План .pdf
Допуна плана .pdf
План јавних набавки за 2019. годину у НОСБиХ-у
План .pdf
Допуна плана .pdf

План јавних набавки у НОСБиХ-у, као и Допуне плана јавних набавки се доносе у сладу са Финансијским планом НОСБиХ-а, као и Планом инвестиција НОСБиХ-а за одговарајућу годину.