Јавне набавке

План


План јавних набавки за 2023. годину у НОСБиХ-у
План .pdf
План јавних набавки за 2022. годину у НОСБиХ-у
План .pdf
Измјена плана (10.03.2022.) .pdf
Допуна плана (19.04.2022.) .pdf
Допуна плана (04.07.2022.) .pdf
Допуна плана (18.07.2022.) .pdf
Измјена и допуна плана (18.07.2022.) .pdf
Измјена и допуна плана (06.09.2022.) .pdf
Измјена плана (06.10.2022.) .pdf
Измјена и допуна плана (09.11.2022.) .pdf
План јавних набавки за 2021. годину у НОСБиХ-у
План .pdf
Допуна плана (26.02.2021.) .pdf
Измјене и допуне плана (29.04.2021.) .pdf
Измјена и допуна плана (11.06.2021.) .pdf
План јавних набавки за 2020. годину у НОСБиХ-у
План .pdf
Допуна плана .pdf
План јавних набавки за 2019. годину у НОСБиХ-у
План .pdf
Допуна плана .pdf

План јавних набавки у НОСБиХ-у, као и Допуне плана јавних набавки се доносе у сладу са Финансијским планом НОСБиХ-а, као и Планом инвестиција НОСБиХ-а за одговарајућу годину.