ЕЕС

Планирани застоји


Застоји на интерконективним водовима за 2023. годину.
Интерконективни вод ТС 1 ТС 2 Напонски ниво (kV) Почетак Крај
Угљевик – С. Митровица Угљевик НОСБиХ С. Митровица ЕМС 400 26.07. 28.07.
Вишеград – Пожега Вишеград НОСБиХ Пожега ЕМС 220 19.06. 21.06.
Требиње – Ластва Требиње НОСБиХ Ластва ЦГЕС 400 20.03. 24.03.
Требиње – Перућица Требиње НОСБиХ ХЕ Перућица ЦГЕС 220 12.06. 16.06.
04.09. 08.09.
Сарајево – Пива Сарајево 10 НОСБиХ ХЕ Пива ЦГЕС 220 25.09. 29.09.
Угљевик – Ернестиново Угљевик НОСБиХ Ернестиново ХОПС 400 10.05. 11.05
Мостар – Коњско Мостар 4 НОСБиХ Коњско ХОПС 400 06.03. 10.03.
Мостар – Закучац Мостар 4 НОСБиХ Закучац ХОПС 220 27.03. 31.03.
Тузла – Ђаково Тузла НОСБиХ Ђаково HOPS 220 03.04. 14.04.
24.05. 25.05.
Градачац – Ђаково Градачац НОСБиХ Ђаково ХОПС 220 26.04. 27.04.
22.05. 23.05.
Требиње – Плат Требиње НОСБиХ Плат ХОПС 220 16.10. 17.10.
Приједор – Међурић Приједор 2 НОСБиХ Међурић ХОПС 220 10.05. 12.05.
Приједор – Сисак Приједор 2 НОСБиХ ТЕ Сисак ХОПС 220 15.05. 19.05.