ЕЕС

Планирани застоји


Застоји на интерконективним водовима за 2024. годину.
Интерконективни вод ТС 1 ТС 2 Напонски ниво (kV) Почетак Крај
Угљевик – С. Митровица Угљевик НОСБиХ С. Митровица ЕМС 400 16.07. 31.07.
Вишеград – Пожега Вишеград НОСБиХ Пожега ЕМС 220 07.05. 10.05.
15.07. 15.07.
Требиње – Ластва Требиње НОСБиХ Ластва ЦГЕС 400 18.03. 22.03.
Требиње – Перућица Требиње НОСБиХ ХЕ Перућица ЦГЕС 220 10.06. 14.06.
09.09. 13.09.
Сарајево – Пива Сарајево 10 НОСБиХ ХЕ Пива ЦГЕС 220 17.09. 19.09.
Угљевик – Ернестиново Угљевик НОСБиХ Ернестиново ХОПС 400 16.05. 31.05
Мостар – Коњско Мостар 4 НОСБиХ Коњско ХОПС 400 25.03. 28.03.
Мостар – Закучац Мостар 4 НОСБиХ Закучац ХОПС 220 04.03. 08.03.
Тузла – Ђаково Тузла НОСБиХ Ђаково ХОПС 220 09.04. 10.04.
17.06. 21.06.
Градачац – Ђаково Градачац НОСБиХ Ђаково ХОПС 220 07.05. 15.05.
10.06. 12.06.
Требиње – Плат Требиње НОСБиХ Плат ХОПС 220 23.10. 24.10.
Приједор – Међурић Приједор 2 НОСБиХ Међурић ХОПС 220 27.09. 23.10.
Приједор – Сисак Приједор 2 НОСБиХ ТЕ Сисак ХОПС 220 03.04. 05.04.
25.09. 26.09.