О нама

Органи управљања


Управни одбор

НОСБиХ има Управни одбор, састављен од 7 чланова. Чланове Управног одбора именују ентитети, а предлажу Влада Федерације БиХ, односно, Влада Републике Српске, док Вијеће министара предложене кандидате гласањем одобрава или одбија.

Управа

Управу од три члана коју именује Управни одбор чине генерални директор и два члана која генералном директору помажу у раду.