О нама

Корпоративни послови


Опис послова Службе за корпоративне послове:

  • Праћење закона и прописа о запошљавању и најбоље праксе људских ресурса.
  • Вођење тачне и ажурне евиденције о запосленима.
  • Административна подршка функционисању НОСБиХ-а.
  • Обезбјеђивање потребних информација о запосленима за релевантне институције.
  • Коренспонденција и комуникација са релевантним домаћим и међународним организацијама у вези са питањима која се не односе на оперативни дио.
  • Израда и ажурирање материјала за јавност, укључујући веб страницу НОСБиХ-а.
  • Обезбјеђивање просторија, опреме и услуга које су НОСБиХ-у неопходне за испуњавање његових функција.
  • Учествовање у поступцима набавке, у сарадњи са Службом за правне и регулаторне послове.