Документи

Студије и анализе


Студије и анализе
Студија: Категоризација генератора према инсталиранос снази и напонском нивоу на мјесту прикључења у БиХ .pdf
Студија: Утицај компензаторског режима рада ЦХЕ Чапљина на напонске прилике у ЕЕС БиХ .pdf
Студија: Покретање електрана без присуства вањског напона (Блек Старт) .pdf
Студија: Идентификација недозвољених напона на преносној мрежи .pdf
Студија: Анализа интеграције вјетроелектрана у електроенергетски систем и тржишна правила
Задатак 1: Преглед и оцјена постојећег стања електропреносне мреже БиХ .pdf
Задатак 2: Технички аспекти преносне мреже БиХ .pdf
Задатак 3: Потребна појачања мреже и планирање инвестиција .pdf
Задатак 4: Тржишна правила и диспечирање нове производње из обновљивих извора енергије .pdf
Студија: Техно економски аспекти регулације напона .pdf
Студија: Утицај соларних електрана на ЕЕСБиХ
Извјештај .pdf
Презентација .pdf
Анализа: Интеграција вјетро и соларних извора електрицне енергије у ЕЕС БиХ са становишта регулације .pdf
Анализа: Интеграција нОИЕ у ЕЕС БиХ .pdf