Јавне набавке

Објаве


20. сеп. 2022.

Набавка услуге анализа сигурности процеса оперативног планирања безбједног рада преносног система БиХ у интерконективној мрежи “Континентална Европа”
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге анализа сигурности процеса оперативног планирања безбједног рада преносног система БиХ у интерконективној мрежи - Континентална Европа", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-15-3-21/22 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


22. јул. 2022.

Набавка услуге физичког обезбјеђења пословног објекта НОСБиХ-а
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге физичког обезбјеђења пословног објекта НОСБиХ-а", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-12-3-14/22 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


20. јул. 2022.

Набавка услуге одржавања опреме мрежне инфраструктуре ИТ система
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге одржавања опреме мрежне инфраструктуре ИТ система", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-11-3-13/22 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


18. јул. 2022.

Набавка услуге резервације и обезбјеђивања авионских карата
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге резервације и обезбјеђивања авионских карата", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-10-3-12/22 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


27. јун. 2022.

Набавка јавне лиценце за Fortigate Firewalle
НОСБиХ проводи конкурентски поступак набавке за "Набавка јавне лиценце за Fortigate Firewalle", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-2-9-3-11/22.
Документ можете преузети на линку


16. јун. 2022.

Набавка помоћних/балансних услуга
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка помоћних/балансних услуга", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-8-3-9/22 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


02. јун. 2022.

Набавка услуге одржавања корпоративног ИТ система НОСБиХ-а
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге одржавања корпоративног ИТ система НОСБиХ-а", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-6-3-7/22 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


01. јун. 2022.

Набавка услуге осигурања запосленика од посљедице несрећног случаја
НОСБиХ проводи конкурентски поступак набавке за "Набавка услуге осигурања запосленика од посљедице несрећног случаја", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-2-7-3-8/22.
Документ можете преузети на линку


21. апр. 2022.

Набавка електричне енергије за покривање губитака у преносном систему за мјесеце јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2022. године
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка електричне енергије за покривање губитака у преносном систему за мјесеце јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2022. године", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-1-5-3-6/22 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


11. мар. 2022.

Набавка услуге осигурања имовине и опреме
НОСБиХ проводи конкурентски поступак набавке за "Набавка услуге осигурања имовине и опреме", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-2-4-3-4/22.
Документ можете преузети на линку


1 2 3 12