Јавне набавке

Објаве


Јавна набавка - Објава
07. мај. 2024.

Набавка услуге осигурања запосленика од посљедице несрећног случаја
НОСБиХ проводи конкурентски поступак набавке за "Набавка услуге осигурања запосленика од посљедице несрећног случаја", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-2-14-3-19/24.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
09. апр. 2024.

Набавка четири firewall уређаја и пратећих лиценци
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка четири firewall уређаја и пратећих лиценци", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-1-12-3-18/24 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
04. апр. 2024.

Набавка проширења система WAMS
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка проширења система WAMS", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-1-10-3-17/24 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
28. мар. 2024.

Набавка услуге изнајмљивања Microsoft лиценци и пратеће услуге
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге изнајмљивања Microsoft лиценци и пратеће услуге", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-9-3-16/24 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
27. мар. 2024.

Набавка електричне енергије за покривање губитака у преносном систему за мјесеце јун, јул, август и септембар 2024. године
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка електричне енергије за покривање губитака у преносном систему за мјесеце јун, јул, август и септембар 2024. године", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-1-8-3-15/24 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
25. мар. 2024.

Набавка услуге физичког обезбјеђења пословног објекта НОСБиХ-а
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге физичког обезбјеђења пословног објекта НОСБиХ-а", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-7-3-11/24 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
04. мар. 2024.

Набавка материјала за одржавање чистоће
НОСБиХ проводи конкурентски поступак набавке за "Набавка материјала за одржавање чистоће", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-1-6-3-8/24.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
21. феб. 2024.

Набавка рачунарске опреме
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка рачунарске опреме", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-1-5-3-7/24 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
06. феб. 2024.

Набавке услуге ауто и каско осигурања моторних возила
НОСБиХ проводи конкурентски поступак набавке за "Набавке услуге ауто и каско осигурања моторних возила", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-2-4-3-6/24.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
02. феб. 2024.

Набавка услуге осигурања имовине и опреме
НОСБиХ проводи конкурентски поступак набавке за "Набавка услуге осигурања имовине и опреме", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-2-2-3-4/24.
Документ можете преузети на линку


1 2 3 16