Јавне набавке

Објаве


Јавна набавка - Објава
24. мар. 2023.

Набавка тонера
НОСБиХ проводи конкурентски поступак набавке за "Набавка тонера", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-1-6-3-8/23.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
17. феб. 2023.

Набавка услуге осигурања имовине и опреме
НОСБиХ проводи конкурентски поступак набавке за "Набавка услуге осигурања имовине и опреме", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-2-2-3-2/23.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
15. феб. 2023.

Набавка услуге ауто и каско осигурања путничких моторних возила
НОСБиХ проводи конкурентски поступак набавке за "Набавка услуге ауто и каско осигурања путничких моторних возила", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-2-1-3-1/23.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
29. дец. 2022.

Набавка електричне енергије за покривање губитака у преносном систему за мјесеце март, април и мај 2023. године
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка електричне енергије за покривање губитака у преносном систему за мјесеце март, април и мај 2023. године", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-1-19-3-27/22 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
29. дец. 2022.

Набавка софтвера за управљање документима – DMS
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка софтвера за управљање документима - DMS", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-1-18-3-26/22 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
14. окт. 2022.

Набавка софтвера за управљање документима – DMS
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка софтвера за управљање документима - DMS", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-1-17-3-23/22 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
14. окт. 2022.

Набавка електричне енергије за покривање губитака у преносном систему за јануар, фебруар, март и април 2023. године
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка електричне енергије за покривање губитака у преносном систему за јануар, фебруар, март и април 2023. године", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-1-16-3-22/22 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
20. сеп. 2022.

Набавка услуге анализа сигурности процеса оперативног планирања безбједног рада преносног система БиХ у интерконективној мрежи “Континентална Европа”
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге анализа сигурности процеса оперативног планирања безбједног рада преносног система БиХ у интерконективној мрежи - Континентална Европа", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-15-3-21/22 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
22. јул. 2022.

Набавка услуге физичког обезбјеђења пословног објекта НОСБиХ-а
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге физичког обезбјеђења пословног објекта НОСБиХ-а", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-12-3-14/22 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавна набавка - Објава
20. јул. 2022.

Набавка услуге одржавања опреме мрежне инфраструктуре ИТ система
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге одржавања опреме мрежне инфраструктуре ИТ система", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-11-3-13/22 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


1 2 3 13