Документи

Годишњи извјештаји


2023. година
Финансијски извјештај НОСБиХ-а за 2023. годину .pdf
Ревизија финансијског извјештаја НОСБиХ-а за 2023. годину .pdf
Годишњи извјештај о раду НОСБиХ-а за 2023. годину .pdf
2022. година
Финансијски извјештај НОСБиХ-а за 2022. годину .pdf
Ревизија финансијског извјештаја НОСБиХ-а за 2022. годину .pdf
Годишњи извјештај о раду НОСБиХ-а за 2022. годину .pdf
2021. година
Финансијски извјештај НОСБиХ-а за 2021. годину .pdf
Ревизија финансијског извјештаја НОСБиХ-а за 2021. годину .pdf
Годишњи извјештај о раду НОСБиХ-а за 2021. годину .pdf
2020. година
Финансијски извјештај НОСБиХ-а за 2020. годину .pdf
Ревизија финансијског извјештаја НОСБиХ-а за 2020. годину .pdf
Годишњи извјештај о раду НОСБиХ-а за 2020. годину .pdf