Документи

Годишњи извјештаји


2021. година
Финансијски извјештај НОСБиХ-а за 2021. годину .pdf
Ревизија финансијског извјештаја НОСБиХ-а за 2021. годину .pdf
Годишњи извјештај о раду НОСБиХ-а за 2021. годину .pdf
2020. година
Финансијски извјештај НОСБиХ-а за 2020. годину .pdf
Ревизија финансијског извјештаја НОСБиХ-а за 2020. годину .pdf
Годишњи извјештај о раду НОСБиХ-а за 2020. годину .pdf