О нама

Шта ми радимо?


Од 2005. године Независни оператор система у Босни и Херцеговини (НОСБиХ) управља системом преноса електричне енергије у БиХ у сврху осигурања континуалног снадбијевања електричном енергијом по дефинисаним стандардима квалитета за добробит грађана БиХ.

Кључне функције

НОСБиХ је непрофитна компанија БиХ у власништву ентитета РС и ФБиХ која своју дјелатност обавља на цијелој територији БиХ. Рад НОСБиХ-а регулише Државна регулаторна комисија за електричну енергију – ДЕРК. Три су кључне улоге и обавезе НОСБиХ-а:

  • Управљање радом свих високонапонских преносних уређаја у Босни и Херцеговини напонског нивоа 110 kV или више
  • Управљање балансним тржиштем електричне енергије у БиХ
  • Утврђивање Индикативног плана развоја производње, те преглед, одобравање и непосредна ревизија Дугорочног плана развоја преносне мреже.

Историјат

Пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини, као посебна електропривредна дјелатност, обликован је половином 50-тих година прошлог вијека. Дана 17. јуна 1953. године Рјешењем Републичког извршног вијећа НР Босне и Херцеговине основана је Електропривредна компанија за пренос електричне енергије „Електропренос“ са сједиштем у Сарајеву. Предмет њеног пословања био је пренос електричне енергије те пројектовање, изградња, одржавање и развој преносне мреже у Босни и Херцеговини. Тако је у Босни и Херцеговини први пут пренос електричне енергије организован као посебна електропривредна дјелатност. Прво значајније језгро 110 kV мреже у Босни и Херцеговини формирано је 1954. године. То језгро чинила је мрежа од 480 км далековода 110 kV и пет трансформаторских станица 110/35 kV. Изградњом ових далековода и трансформаторских станица повезане су ХЕ Јабланица, ХЕ Јајце И, ХЕ Јајце ИИ, ТЕ Какањ и ТЕ Зеница. У јединствену функционалну цјелину спојено је више, тада већ великих, регионалних електричних мрежа централне Босне (Сарајево, Зеница, Травник, Какањ, Бугојно, Јајце, Горажде, Фоча…), сјевероисточне Босне (Тузла, Добој, Брчко, Бијељина, Зворник, Власеница…) и Херцеговине (Мостар, Чапљина, Јабланица,…).

У саставу ових регионалних електричних мрежа радиле су новоизграђене јавне централе ХЕ Богатићи, ХЕ Месићи, ХЕ Власеница и ТЕ Бановићи те индустријске електране у Блажују, Лукавцу, Фочи, Босанском Броду и Маглају. Јединствено функционисање повезаних електрана и електричних мрежа омогућено је изградњом и почетком рада диспечерског центра. Тако је 1954. године почео успјешно да функционише електроенергетски систем Босне и Херцеговине. Током протеклих 60 година, од формирања „Електропреноса“, капацитети мреже за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини развијани су врло динамично. Организација дјелатности преноса електричне енергије у Босни и Херцеговини мијењала се упоредо са промјенама привредног система и еволуцијом организације електропривреде. Крајем 2002. године у дјелатности преноса електричне енергије постојале су три електропреносне организације – „Електропренос“ Сарајево, предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије у саставу компаније „Електропривреда Босне и Херцеговине“ Сарајево; „Електропренос“ Бања Лука – Зависно државно предузеће за пренос електричне енергије у саставу Јавног матичног државног предузећа за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије „Електропривреда Републике Српске“ и „Електропријенос“ Мостар у саставу Јавног предузећа за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије „Електропривреда Херцег-Босне“ Мостар.

Током ратних догађаја у Босни и Херцеговини, од 1992. до 1995. године догодила су се велика оштећења и разарања објеката и постројења преносне мреже. Због тога је у њену санацију и ревитализацију било потребно уложити велики рад и инвестициона средства. Године 1999. три електропривредна предузећа у БиХ утемељила су Заједнички електроенергетски координациони центар с циљем координисања дјелатности управљања преносном мрежом. Усвојеним законом о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у Босни и Херцеговини 2002., створене су претпоставке за утемељење НОСБиХ-а. Доношењем Закона о утемељењу независног оператора система за преносни систем у Босни и Херцеговини 16. јула 2004. године створени су формални услови за успостављање НОСБиХ-а. НОСБиХ је након значајних активности успјешно регистрован при министарству правде БиХ 12.07.2005. године као правно лице које оснивају институције Босне и Херцеговине.