О нама

Оперативно планирање


Активности које се обављају у склопу организационе јединице Служба оперативног планирања:

 • Израда годишњих, мјесечних и недељних планова застоја елемената електроенергетског система БиХ;
 • Усаглашавање застоја елемената електроенергетског система СХБ блока и SEE регије;
 • Израда Биланса електричне енергије на мрежи преноса;
 • Прорачун опсега секундарне и терцијарне регулације за потребе ЕЕС БиХ, као и прорачун расподјеле недостајућих капацитета секундарне и терцијарне резерве на мјесечном нивоу;
 • Размјена информација на нивоу ENTSO-е путем OPC Tool платформе као и размјена података о планираним искључењима са безбједносним координационим центром и другим TSO-вима на подручју SEE регије путем недељних телеконференција;
 • Анализе с циљем оптимизације рада ЕЕС-а, као што су краткорочне анализе рада ЕЕС-а у циљу повећања безбједности и осигурања потребних услова, анализе поремећаја у раду система (високи напони, преоптерећења далековода, итд.) и давање потребних рјешења;
 • У координацији са другим операторима система и регионалним центрима за координацију безбједности учествује у изради модела регионалне мреже;
 • Прорачун критичних елемената мреже;
 • Прорачун прекограничних (NTC) преносних капацитета;
 • Припремање податкака за SEE CAO потребних за организовање годишњих, мјесечних и дневних аукција за додјелу прекограничних преносних капацитета на границама БиХ са Црном Гором и Хрватском;
 • Организовање дневних аукција за додјелу прекограничних преносних капацитета на граници БиХ и Србије;
 • Управљање процесом номинације дневних распореда учесника на тржишту и усаглашавање прекограничних планова размјене;
 • Номиноване прекограничне планове размјена провјерава и усаглашава са сусједним операторима система те с координатором блока, а затим израђује збирни дневни распоред за контролно подручје НОСБиХ-а;
 • Кроз процес номинације дневних распореда прикупља податке о прогнозираној потрошњи, податке из планова производње, планиране програме размјена учесника на тржишту унутар контролног подручја НОСБиХ-а и планове прекограничних размјена;
 • Прикупљање података о расположивости производних јединица у контролном подручју НОСБиХ, недељних планова производње и прогнозе потрошње на основу чега се израђују недељни модели краткорочне адекватности;
 • Израда модела за прорачун загушења, за недељу унапријед, два дана унапријед и дан унапријед;
 • Прорачун слободних прекограничних преносних капацитета за унутардневну додјелу;
 • Управљање процесом номинације понуда за пружање помоћних услуга у временском оквиру Д-1. У склопу којег се провјерава исправност номинованих понуда за пружање помоћних услуга;
 • Израда MOL листе балансних услуга за дан унапријед;
 • Размјена MOL листе понуда балансних услуга унутар СХБ блока за дан унапријед;