О нама

Информационе и комуникационе технологије


Дјелокруг рада и активности организационе јединице Информациони системи и телекомуникације су:

  • Стратегија, планирање и развој информационих система управљања, телекомуникација и пословног ИТ система у НОСБиХ-у.
  • Праћење савремених трендова и технологија у системима управљања, телекомуникацијама и ИТ системима те њихова примјена у реализацији пројеката у НОСБиХ-у.
  • Пипрема одговарајућих техничких спецификација и имплементација пројеката.
  • Припрема и обезбјеђење адекватне ИТ подршке за оперативно управљање, планирање и тржишне операције.
  • Организација и координација одржавања, ажурирања и евентуалних надоградњи система управљања, телекомуникација и пословног ИТ система НОСБиХ-а.

Постојећи системи о којима се води стална брига и одржавање су:

  • Систем СКАДА/ЕМС (SCADA/EMS) систем управљања и вођења ЕЕС-а у БиХ који је имплементиран у Диспечерском центру НОСБиХ-а. Основне функције-апликације система су: SKADA (SCADA), аутоматска секундарна регулација и већи спектар функција анализа мреже. Систем прима податке из 155 објеката ЕЕС-а БиХ као и податке из 37 важних објеката осталих преносних мрежа путем мреже Electronic Highway и комуникације центар-центар из центара ЕЛЕС Љубљана, ХОПС Загреб, ЕМС Београд, ЦГЕС Подгорица и АПГ Беч. Додатно, и такођер путем мреже Electronic Highway, Диспечерски центар НОСБиХ-а увезан је у систем упозорења ЕНТСО-Е, ЕАС.
  • Телекомуникациони систем ЕЕС-а БиХ се састоји од око 4500 км оптичких каблова, од 120 СДХ чворова и око 127 ПДХ чворова. Цијели овај систем се надгледа, провјерава и по потреби (ре)конфигурише са посебним, у НОСБиХ-у лоцираним системом ТНМС (Telecommunication Network Management System). Путем ТНМС-а из НОСБиХ-а се воде и надзиру (и по потреби реконфигуришу) телекомункације у ЕЕС-у БиХ.
  • Корпоративни ИТ пословни систем је базиран на сљедећим елементима: Hyper-V Cluster, SQL Database Cluster и централни Storage. Ова пословна мрежа у НОСБиХ-у подијељена је у ВЛАН-ове који прате организациону структуру НОСБиХ-а. Овим системом су покривене и ИТ потребе апликација за оператвино планирање и тржишне операције, а укључује и веб страницу НОСБиХ-а, приступ интернету и остале подршке.