О нама

Организационе јединице


Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Независног оператора система у Босни и Херцеговини с описом радних мјеста уређује се организација, те утврђују називи радних мјеста, смјер и степен стручне спреме, радно искуство и други посебни услови за склапање уговора о раду у Независном оператору система у Босни и Херцеговини, састав и дјелокруг организационих цјелина НОСБиХ-а те организациона шема НОСБиХ-а.

Према врсти и сродности послова, могућности заокруживања процеса рада и обима оптималних резултата рада у склопу НОСБиХ-а успостављене су сљедеће организационе цјелине:

  • Управа НОСБиХ-а
  • Управљање системом у реалном времену
  • Оперативно планирање
  • Тржишне операције
  • Стратешко планирање и развој
  • Економски послови
  • Правни послови
  • Информационе и комуникационе технологије
  • Корпоративни послови

Унутрашња организација НОСБиХ-а одређена је општом шемом управљања и руковођења НОСБиХ-ом, шемом организационих цјелина, те организационих јединица/сектора као дијелова НОСБиХ-а, одредбама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста НОСБиХ-а.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста НОСБиХ-а .pdf