O nama

Organizacijske jedinice


Pravilnikom o unutаrnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini s opisom radnih mjesta uređuje se organizacija, te utvrđuju nazivi radnih mjesta, smjer i stupanj stručne spreme, radno iskustvo i drugi posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu u Neovisnom operatoru sustava u Bosni i Hercegovini, sastav i djelokrug organizacijskih cjelina NOSBiH-a te organizacijska shema NOSBiH-a.

Prema vrsti i srodnosti poslova, mogućnosti zaokruživanja procesa rada i opsega optimalnih rezultata rada u sklopu NOSBiH-a uspostavljene su sljedeće organizacijske cjeline:

  • Uprava NOSBiH-a
  • Upravljanja sustavom u realnom vremenu
  • Operativno planiranje
  • Tržišne operacije
  • Strateško planiranje i razvoj
  • Ekonomski poslovi
  • Pravni poslovi
  • Informacijske i komunikacijske tehnologije
  • Korporativni poslovi

Unutarnja organizacija NOSBiH-a određena je općom shemom upravljanja i rukovođenja NOSBiH-om, shemom organizacijskih cjelina, te organizacijskih jedinica/sektora kao dijelova NOSBiH-a, odredbama Pravilnika o unutаrnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta NOSBiH-a.

Pravilnik o unutаrnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta NOSBiH-a .pdf