Dokumenti

Javne nabave


Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini (NOSBiH) je ugovorni organ sukladno članu 4. stav (1) točka b) Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14 i 59/22) koji provodi postupke javnih nabava sukladno sa navedenim Zakonom. NOSBiH se vodi načelima transparentnosti, jednakosti i nediskriminacije, pravične i aktivne konkurencije s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabave i njegovom svrhom.

Sukladno Zakonu, a vodeći se pomenutim načelima, NOSBiH na svojoj web stranici objavljuje sljedeće sadržaje u vezi javnih nabava:

  • Godišnji plan javnih nabava
  • Objave javnih nabava
  • Odluke o javnim nabavama
  • Javni pozivi