Javne nabave

Javni pozivi


Javna nabava - Javni poziv - Obavijest
09. stu. 2022.

Izmjena Javnog poziva za nabavu usluga sistematskog pregleda zaposlenika
U skladu sa Odlukom o usvajanju žalbe izvršena je izmjena Javnog poziva za "Nabava usluge sistematskog pregleda zaposlenika".
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabava - Javni poziv - Obavijest
04. stu. 2022.

Donesena Odluka o usvajanju Žalbe na Javni poziv za “Nabavu usluge sistematskog pregleda zaposlenika”
U postupku po Žalbi potencijalnog kandidata/ponuđača na Javni Poziv za dostavljanje ponuda za Nabavu usluge sistematskog pregleda zaposlenika (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama) donesena je Odluka o usvajanju Žalbe.
Odluku možete preuzeti na linku


Javna nabava - Javni poziv - Obavijest
03. stu. 2022.

Obavijest o izjavljivanju žalbe
Zainteresirani ponuđač izjavio je žalbu na Javni poziv za "Nabava usluge sistematskog pregleda zaposlenika", pa se objavljuje Obavijest o izjavljivanju žalbe.
Obavijest možete preuzeti na linku


Javna nabava - Javni poziv
20. lis. 2022.

Nabava usluge sistematskog pregleda zaposlenika – 2. dio
NOSBiH provodi postupak "Nabave usluga sistematskog pregleda zaposlenika" sukladno Aneksu II dio B kategorija 9 Zakona o javnim nabavama, te sukladno Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama, objavljuje ovaj Javni poziv – 2.dio.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabava - Javni poziv
20. lis. 2022.

Nabava usluge sistematskog pregleda zaposlenika – 1. dio
NOSBiH provodi postupak "Nabave usluga sistematskog pregleda zaposlenika" sukladno Aneksu II dio B kategorija 9 Zakona o javnim nabavama, te sukladno Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama, objavljuje ovaj Javni poziv – 1.dio.
Dokument možete preuzeti na linku