Javna nabava - Javni poziv - Obavijest

Datum: 04. stu. 2022. - Javne nabave, Javni pozivi, Obavijesti


Donesena Odluka o usvajanju Žalbe na Javni poziv za “Nabavu usluge sistematskog pregleda zaposlenika”

U postupku po Žalbi potencijalnog kandidata/ponuđača na Javni Poziv za dostavljanje ponuda za Nabavu usluge sistematskog pregleda zaposlenika (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama) donesena je Odluka o usvajanju Žalbe.
Odluku možete preuzeti na linku