Јавна набавка - Јавни позив - Обавјештење

Датум: 04. нов. 2022. - Јавне набавке, Јавни позиви, Обавјештења


Донесена Одлука о усвајању Жалбе на Јавни позив за „Набавку услуге систематског прегледа запосленика“

У поступку по Жалби потенцијалног кандидата/понуђача на Јавни Позив за достављање понуда за Набавку услуге систематског прегледа запосленика (услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама) донесена је Одлука о усвајању Жалбе.
Одлуку можете преузети на линку