Обавјештење

Датум: 21. јун. 2024. - Обавјештења


Саопштење НОСБиХ-а за испад дијела ЕЕС БиХ 21.06.2024.г

Утврђују се околности испада дијела Електроенергетског система (ЕЕС) БИХ, који се догодио данас у 12:25 часова, а према првим информацијама, дошао је због проблема у преносној мрежи у региону и преоптерећења кључних 400kV интерконективних водова.

То је за директну посљедицу имало каскадно преношење поремећаја на ЕЕС БИХ.

Сличан сценарио десио се и 20.06.2024. године, када је дошло до проблема у ЕЕС Грчке, Сјеверне Македоније, Албаније и Црне Горе. Правовременом интервенцијом оперативног особља и локализацијом проблема на граници са Црном Гором спријечено је ширење распада електроенергетског система БиХ.

С обзиром на то да се у данашњим околностима поремећај каскадно пренио и на Хрватску са којом Босна и Херцеговина има највећи број интерконективних далековода, није било могуће спријечити распад електроенергетског система БиХ.

Тренутно је цијели регион погођен каскадним испадом далековода и то: БиХ, Албанија, Црна Гора, Хрватска, те дио Србије.

Врше се оперативни кораци ка постепеном укључењу конзума и производних јединица, енергизацијом главних 400kV и 220kV трансформаторских станица из правца Угљевика и Тузле ка Бања Луци, Сарајеву и Мостару, те од Хрватске ка Мостару 4, Приједору 2, Какњу, Јабланици.

Нормализацију стања отежавају високи напони у 400kV и 220kV мрежи, који онемогућују укључење далековода.

Напомињемо да је, прије данашњег инцидента, електроенергетски систем БиХ, који је под константним надзором оперативног особља НОСБиХ-а, радио у пуном капацитету, са нормалним погонским параметрима кључних електроенергетских објеката у Босни и Херцеговини.

Враћено је напајање свих 400kV трафостаница и већине 220kV трафостаница. Врши се постепено убацивање производње у координацији са центрима управљања производње и постепено убацивање конзума у координацији са оперативним подручјима електропреноса и надлежним операторима дистрибутивног подручја. Очекује су убрзо нормализација стања.

14:59 НОСБиХ је комплетирао енергизацију свих 400kV и 220kV трансформаторских станица те дао налоге и упуте центрима управљања производњом и оперативним подручјима електропреноса БиХ за сукцесивно укључивање производних објеката и конзумних трансформаторских станица 110kV. Финализира се нормализација стања и укључивање преосталих далековода који су у погону.