Документи

Правилници


 
Правилник о раду Комисије за ревизију Елабората техничког рјешења прикључка корисника на преносну мрежу .pdf
Правилник о начину вођења регистра билансираних корисника .pdf