Легислатива

Легислатива БиХ


Закони БиХ
Закон о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ (07/02) .pdf
Закон о измјенама Закона о преносу, регулатору и оператору система ел. енергије у БиХ (13/03) .pdf
Закон о измјенама и допунама Закона о преносу, регулатору и оператору система ел. енергије у БиХ (76/09) .pdf
Закон о измјенама и допунама Закона о преносу, регулатору и оператору система ел. енергије у БиХ (1/11) .pdf
Закон о оснивању Независног оператора система за преносни систем у БиХ (35/04) .pdf
Закон о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ (35/04) .pdf
Закон о измјенама и допунама Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ (76/09) .pdf
Закони Федерација Босне и Херцеговине
Закон о електричној енергији (66/13) .pdf
Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији (94/15) .pdf
Закон о измјенама и допуни Закона о електричној енергији (54/19) .pdf
Закони Република Српска
Закон о електричној енергији Републике Српске (68/20) .pdf
Закон о електричној енергији Републике Српске (8/08) – пречишћен текст .pdf
Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији (34/09) .pdf
Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији (92/09) .pdf
Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији (01/11) .pdf
Правила и прописи НОСБиХ
Статут .pdf
Одлука о промјени Статута .pdf
Правилник о раду .pdf
Етички кодекс .pdf
Одлука о издавању лиценце за дјелатност Независног оператора система .pdf
Услови за кориштење лиценце за обављање дјелатности Независног оператора система .pdf
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста НОСБиХ-а .pdf
Мрежни кодекс .pdf
Тржишна правила .pdf