ЕЕС

Диспечерски центар


Директно управљање системом у реалном времену реализује се из диспечерског центра и то обухвата управљање напонског нива 400, 220, 110 kV као и управљање балансним тржиштем.

Надзор и управљање одвија се непрекидно 24 часа дневно у току седмице из главног диспечерског центра како би се осигурало непрекидно снабдијевање електричном енергијом као и пренос електричне енергије на територији БиХ. Омогућено је и управљање ЕЕС из резервног диспечерског центра НОСБиХ-а.

Диспечери имају овлашћења за провођење свих потребних мјера у циљу спријечавања ширења кварова или могућих распада ЕЕ система.