Документи

Легислатива


Независни оператор система у Босни и Херцеговини је основан у складу са Законом о оснивању Независног оператора система за преносни систем у Босни и Херцеговини.
Правни оквир за обављање дјелатности Независног оператора система за преносни систем у Босни и Херцеговини успостављен је законима на нивоу Босне и Херцеговине. Поред наведеног правног оквира НОСБиХ на својој wеб страници представља и законе ентитета у Босни и Херцеговини, Уговор о успостави Енергетске заједнице, као и ЕУ Acquis, односно правни оквир Енергетске заједнице.