Документи

Јавне набавке


Независни оператор система у Босни и Херцеговини (НОСБиХ) је уговорни орган у складу са чланом 4. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22) који проводи поступке јавних набавки у складу са наведеним Законом. НОСБиХ се води начелима транспарентности, једнакости и недискриминације, правичне и активне конкуренције с циљем најефикаснијег коришћења јавних средстава у вези с предметом набавке и његовом сврхом.

У складу са Законом, а водећи се поменутим начелима, НОСБиХ на својој wеб страници објављује сљедеће садржаје у вези јавних набавки:

  • Годишњи план јавних набавки
  • Објаве јавних набавки
  • Одлуке о јавним набавкама
  • Јавни позиви