Тржиште

Помоћне услуге


Помоћне услуге су услуге које НОСБиХ набавља од пружалаца помоћних услуга (у даљем тексту ППУ) у сврху очувања безбједног и поузданог рада електроенергетског система БиХ, те континуалног и квалитетног снабдијевања потрошача електричном енергијом.

Врсте и техничке карактеристике помоћних услуга, технички захтјеви које морају испуњавати ресурси који пружају помоћне услуге дефинисани су у Мрежном кодексу, док су потребни ниво услуга, набавка, номиновање, ангажовање, као и комерцијални односи између ППУ и НОСБиХ-а дефинисани у пратећим документима Тржишних правила: Процедуре за помоћне услуге и Правилник о раду дневног тржишта балансне енергије.