Капацитети

Документи


Правила
Правила за годишње, мјесечне и дневне аукције на границама БиХ – Црна Гора и БиХ – Хрватска линк
Правила за годишње и мјесечне аукције на граници Босна и Херцеговина – Србија .pdf .doc
Правила за дневне аукције за додјелу на граници Босна и Херцеговина – Србија .pdf .doc
Правила за унутардневну додјелу капацитета на граници Босна и Херцеговина – Црна Гора .pdf .doc
Правила за унутардневну додјелу капацитета на граници Босна и Херцеговина – Хрватска .pdf .doc
Правила за унутардневну додјелу капацитета на граници Босна и Херцеговина – Србија .pdf .doc
Листе тржишних учесника
Регистровани за учешће на дневним аукцијама на граници БиХ и Србије .pdf
Регистровани за учешће у додјели унутардневног капацитета на граници БиХ и Србије .pdf
Регистровани за учешће у додјели унутардневног капацитета на граници БиХ и Црне Горе .pdf
Регистровани за учешће у додјели унутардневног капацитета на граници БиХ и Хрватске .pdf
Обрасци за регистрацију
Регистрациони образац за учешће у дневним аукцијама на граници БиХ-Србија .doc
Регистрациони формулар за учешће у поступку додјеле унутардневног капацитета на граници БиХ – Србија .doc
Регистрациони формулар за учешће у поступку додјеле унутардневног капацитета на граници БиХ – Црна Гора .doc
Регистрациони формулар за учешће у поступку додјеле унутардневног капацитета на граници БиХ – Хрватска .doc