Тржиште

Балансно тржиште


У складу са Законом о оснивању Независног оператора система у БиХ, НОСБиХ је задужен за управљање балансним тржиштем у БиХ. Балансно тржиште је централно тржиште за набавку и продају електричне енергије којим руководи НОСБиХ у сврху одржавања континуалног баланса снабдијевања и потражње у реалном времену, као и додатни механизми које проводи НОСБиХ у сврху осигуравања снабдијевања системским услугама.

Карактеристика балансног тржишта је да један од учесника у купопродајној транскацији увијек мора бити оператор преносног система. Учешће на балансном тржишту уређује се уговором који НОСБиХ закључује са учесником на тржишту електричне енергије, у складу са Тржишним правилима.

Активности на балансном тржишту (достављање понуда, активација и обрачун) обављају се путем Balancing платформе, а дефинисане су документима Процедуре за помоћне услуге и Правилник о раду дневног тржишта балансне енергије.