Јавне набавке

Одлуке


Јавна набавка - Одлука
19. јун. 2024.

Одлука о избору за Набавку проширења Система WAMS
НОСБиХ је провео отворени поступак јавне набавке за "Набавка проширења Система WAMS", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
19. јун. 2024.

Одлука о избору за Набавку услуге осигурања запосленика од посљедице несрећног случаја
НОСБиХ је провео поступак конкурентског захтјева јавне набавке за "Набавка услуге осигурања запосленика од посљедице несрећног случаја", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
11. јун. 2024.

Одлука о избору за Набавку услуге одржавања софтвера Електронски диспечерски дневник
НОСБиХ је провео преговарачки поступак баз објаве обавјештења за "Набавка услуге одржавања софтвера Електронски диспечерски дневник", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
11. јун. 2024.

Одлука о избору за Набавку услуге надоградње софтвера Електронски диспечерски дневник
НОСБиХ је провео преговарачки поступак баз објаве обавјештења за "Набавка услуге надоградње софтвера Електронски диспечерски дневник", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
22. мај. 2024.

Одлука о избору за Набавку четири firewall уређаја и пратећих лиценци
НОСБиХ је провео отворени поступак јавне набавке за "Набавка четири firewall уређаја и пратећих лиценци", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
21. мај. 2024.

Одлука о избору за Набавку материјала за одржавање чистоће
НОСБиХ је провео поступак конкурентског захтјева јавне набавке за "Набавка материјала за одржавање чистоће", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
10. мај. 2024.

Одлука о избору за Набавку услуге изнајмљивања Microsoft лиценци и пратеће услуге
НОСБиХ је провео отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге изнајмљивања Microsoft лиценци и пратеће услуге", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
10. мај. 2024.

Одлука о избору за Набавку услуге физичког обезбјеђења пословног објекта НОСБиХ-а
НОСБиХ је провео отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге физичког обезбјеђења пословног објекта НОСБиХ-а", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
22. апр. 2024.

Одлука о избору за Набавку рачунарске опреме
НОСБиХ је провео отворени поступак јавне набавке за "Набавка рачунарске опреме", за Лот 1 - Рачунари, лаптопи и пратећа и опрема за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача и Лот 2- Мултифункционални уређаји и штампачи за који је донесена Одлука о избору најпововољнијег понуђача. Одлуке можете преузети на линк 1 и линк 2


Јавна набавка - Одлука
05. апр. 2024.

Одлука о избору за Набавку канцеларијског материјала
НОСБиХ је провео поступак директног споразума за јавну набавку "Набавка канцеларијског материјала", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


1 2 3 14