Јавне набавке

Одлуке


Јавна набавка - Одлука
13. мар. 2023.

Одлука о избору за Набавку услуге одржавања SCADA/EMS система
НОСБиХ је провео преговарачки поступак баз објаве обавјештења за "Набавка услуге одржавања SCADA/EMS система", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
13. мар. 2023.

Одлука о избору за Набавку услуге ауто и каско осигурања путничких моторних возила
НОСБиХ је провео поступак конкурентског захтјева јавне набавке за "Набавка услуге ауто и каско осигурања путничких моторних возила", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
28. феб. 2023.

Одлука о избору за Набавку софтвера за управљање документима – DMS
НОСБиХ је провео отворени поступак јавне набавке за "Набавка софтвера за управљање документима - DMS", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
28. феб. 2023.

Одлука о избору за Набавку услуге одржавања софтверског система за даљинско очитање бројила (AMR систем)
НОСБиХ је провео преговарачки поступак баз објаве обавјештења за "Набавка услуге одржавања софтверског система за даљинско очитање бројила (AMR систем)", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
23. феб. 2023.

Одлука о избору за Набавку шпедитерских услуга (заступање у кућном и редовном извозном царињењу)
НОСБиХ је провео поступак директног споразума за јавну набавку "Набавка шпедитерских услуга (заступање у кућном и редовном извозном царињењу)", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
23. феб. 2023.

Одлука о избору за Набавку шпедитерских услуга (заступање у кућном и редовном увозном царињењу)
НОСБиХ је провео поступак директног споразума за јавну набавку "Набавка шпедитерских услуга (заступање у кућном и редовном увозном царињењу)", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
23. феб. 2023.

Одлука о избору за Набавку услуге одржавања клима у серверским салама главног и резервног контролног центра НОСБиХ-а
НОСБиХ је провео поступак директног споразума за јавну набавку "Набавка услуге одржавања клима у серверским салама главног и резервног контролног центра НОСБиХ-а", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
14. дец. 2022.

Одлука о избору за Набавку услуге одржавања лифта
НОСБиХ је провео поступак директног споразума за јавну набавку "Набавка услуге одржавања лифта", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
14. дец. 2022.

Одлука о избору за Набавку услуге израде Елабората заштите од пожара
НОСБиХ је провео поступак директног споразума за јавну набавку "Набавка услуге израде Елабората заштите од пожара", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавна набавка - Одлука
14. дец. 2022.

Одлука о избору за Набавку услуге одржавања система слабе струје у Главном и Резервном центру
НОСБиХ је провео поступак директног споразума за јавну набавку "Набавка услуге одржавања система слабе струје у Главном и Резервном центру", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


1 2 3 10