Јавна набавка - Одлука

Датум: 22. мај. 2024. - Јавне набавке, Одлуке


Одлука о избору за Набавку четири firewall уређаја и пратећих лиценци

Независни оператор система у Босни и Херцеговини је провео отворени поступак јавне набавке за „Набавка четири firewall уређаја и пратећих лиценци“, за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку