Javna nabavka - Odluka

Datum: 22. maj. 2024. - Javne nabavke, Odluke


Odluka o izboru za Nabavku četiri firewall uređaja i pratećih licenci

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini je proveo otvoreni postupak javne nabavke za “Nabavka četiri firewall uređaja i pratećih licenci”, za koji je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Odluku možete preuzeti na linku