Arhiva - Javne nabavke
Javne nabavke
17. nov. 2023.

Nabavka novog Data centra (serveri i storage-i)
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka novog Data centra (serveri i storage-i)", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-1-32-3-40/23 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javne nabavke
15. nov. 2023.

Odluka o izboru za Nabavku usluge održavanja UPS uređaja u server salama
NOSBiH je proveo postupak direktnog sporazuma za javnu nabavku "Nabavka usluge održavanja UPS uređaja u server salama", za koji je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Odluku možete preuzeti na linku


Javne nabavke
15. nov. 2023.

Odluka o izboru za Nabavku usluge godišnjeg produženja antivirusnih licenci
NOSBiH je proveo postupak direktnog sporazuma za javnu nabavku "Nabavka usluge godišnjeg produženja antivirusnih licenci", za koji je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Odluku možete preuzeti na linku


Javne nabavke
15. nov. 2023.

Odluka o izboru za Nabavku usluge analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada prijenosnog sistema BiH u interkonektivnoj mreži “Kontinentalna Evropa”
NOSBiH je proveo otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka usluge analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada prijenosnog sistema BiH u interkonektivnoj mreži "Kontinentalna Evropa"", za koji je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Odluku možete preuzeti na linku


Javne nabavke
06. nov. 2023.

Odluka o izboru za Nabavku usluge sveobuhvatnog internog pregleda ISO/IEC 27001 kompletnog sistema NOSBiH-a
NOSBiH je proveo postupak konkurentskog zahtjeva javne nabavke za "Nabavka usluge sveobuhvatnog internog pregleda ISO/IEC 27001 kompletnog sistema NOSBiH-a", za koji je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Odluku možete preuzeti na linku


Javne nabavke
26. okt. 2023.

Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika
NOSBiH provodi postupak javne nabavke za uslugu iz Aneksa II. Zakona o javnim nabavkama za "Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika" te za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci br. 1253-9-2-1-22-39/23 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke. Javni poziv za predmetnu nabavku je objavljen na Portalu javnih nabavki i moguće ga je preuzeti na linku


Javne nabavke
19. okt. 2023.

Odluka o izboru za Nabavku goriva i naftnih derivata
NOSBiH je proveo otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka goriva i naftnih derivata", za koji je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Odluku možete preuzeti na linku


Javne nabavke
19. okt. 2023.

Odluka o izboru za Nabavku usluge održavanja alata za razvoj web stranice
NOSBiH je proveo postupak direktnog sporazuma za javnu nabavku "Nabavka usluge održavanja alata za razvoj web stranice", za koji je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Odluku možete preuzeti na linku


Javne nabavke
13. okt. 2023.

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu BiH za mjesece januar, februar, mart i april 2024. godine
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu BiH za mjesece januar, februar, mart i april 2024. godine", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-1-31-3-38/23 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javne nabavke
10. okt. 2023.

Odluka o izboru za Nabavku stalnog internet linka sa blokom javnih IP adresa na lokaciji nove zgrade NOSBiH-a
NOSBiH je proveo postupak direktnog sporazuma za javnu nabavku "Nabavka stalnog internet linka sa blokom javnih IP adresa na lokaciji nove zgrade NOSBiH-a", za koji je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Odluku možete preuzeti na linku


1 2 3 27