Архива - Јавне набавке
Јавне набавке
19. јун. 2024.

Одлука о избору за Набавку проширења Система WAMS
НОСБиХ је провео отворени поступак јавне набавке за "Набавка проширења Система WAMS", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавне набавке
19. јун. 2024.

Одлука о избору за Набавку услуге осигурања запосленика од посљедице несрећног случаја
НОСБиХ је провео поступак конкурентског захтјева јавне набавке за "Набавка услуге осигурања запосленика од посљедице несрећног случаја", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавне набавке
15. јун. 2024.

Набавка помоћних/балансних услуга примарне, секундарне и терцијарне регулације за 2025. годину
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка помоћних/балансних услуга примарне, секундарне и терцијарне регулације за 2025. годину", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-16-3-26/24 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавне набавке
11. јун. 2024.

Одлука о избору за Набавку услуге одржавања софтвера Електронски диспечерски дневник
НОСБиХ је провео преговарачки поступак баз објаве обавјештења за "Набавка услуге одржавања софтвера Електронски диспечерски дневник", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавне набавке
11. јун. 2024.

Одлука о избору за Набавку услуге надоградње софтвера Електронски диспечерски дневник
НОСБиХ је провео преговарачки поступак баз објаве обавјештења за "Набавка услуге надоградње софтвера Електронски диспечерски дневник", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавне набавке
22. мај. 2024.

Одлука о избору за Набавку четири firewall уређаја и пратећих лиценци
НОСБиХ је провео отворени поступак јавне набавке за "Набавка четири firewall уређаја и пратећих лиценци", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавне набавке
21. мај. 2024.

Одлука о избору за Набавку материјала за одржавање чистоће
НОСБиХ је провео поступак конкурентског захтјева јавне набавке за "Набавка материјала за одржавање чистоће", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавне набавке
10. мај. 2024.

Одлука о избору за Набавку услуге изнајмљивања Microsoft лиценци и пратеће услуге
НОСБиХ је провео отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге изнајмљивања Microsoft лиценци и пратеће услуге", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавне набавке
10. мај. 2024.

Одлука о избору за Набавку услуге физичког обезбјеђења пословног објекта НОСБиХ-а
НОСБиХ је провео отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге физичког обезбјеђења пословног објекта НОСБиХ-а", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавне набавке
07. мај. 2024.

Набавка услуге осигурања запосленика од посљедице несрећног случаја
НОСБиХ проводи конкурентски поступак набавке за "Набавка услуге осигурања запосленика од посљедице несрећног случаја", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-2-14-3-19/24.
Документ можете преузети на линку


1 2 3 30