Архива - Јавне набавке
Јавне набавке
28. сеп. 2023.

Набавка услуге анализа сигурности процеса оперативног планирања безбједног рада преносног система БиХ у интерконективној мрежи „Континентална Европа“
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге анализа сигурности процеса оперативног планирања безбједног рада преносног система БиХ у интерконективној мрежи "Континентална Европа"", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-26-3-33/23 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавне набавке
04. сеп. 2023.

Одлука о избору за Набавку услуге годишњег одржавања лиценце за Cisco Firepower
НОСБиХ је провео преговарачки поступак баз објаве обавјештења за "Набавка услуге годишњег одржавања лиценце за Cisco Firepower", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавне набавке
04. сеп. 2023.

Одлука о избору за Набавку услуге одржавања софтвера за обрачун и поравнање
НОСБиХ је провео преговарачки поступак баз објаве обавјештења за "Набавка услуге одржавања софтвера за обрачун и поравнање", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавне набавке
29. авг. 2023.

Одлука о избору за Набавку моторних возила путем финансијског лизинга
НОСБиХ је провео отворени поступак јавне набавке за "Набавка моторних возила путем финансијског лизинга", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавне набавке
29. авг. 2023.

Одлука о избору за Набавку услуге одржавања мрежне инфраструктуре
НОСБиХ је провео отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге одржавања мрежне инфраструктуре", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавне набавке
01. авг. 2023.

Набавка горива и нафтних деривата
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка горива и нафтних деривата", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-1-22-3-27/23 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавне набавке
27. јул. 2023.

Набавка услуге ауто и каско осигурања моторних возила
НОСБиХ проводи конкурентски поступак набавке за "Набавка услуге ауто и каско осигурања моторних возила", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-2-20-3-26/23.
Документ можете преузети на линку


Јавне набавке
19. јул. 2023.

Одлука о избору за Набавку услуге осигурања запосленика од посљедице несрећног случаја
НОСБиХ је провео поступак конкурентског захтјева јавне набавке за "Набавка услуге осигурања запосленика од посљедице несрећног случаја", за који је донесена Одлука о избору најповољнијег понуђача.
Одлуку можете преузети на линку


Јавне набавке
18. јул. 2023.

Набавка услуге одржавања мрежне инфраструктуре
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка услуге одржавања мрежне инфраструктуре", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-2-19-3-22/23 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


Јавне набавке
13. јул. 2023.

Набавка електричне енергије за покривање губитака у преносном систему БиХ за мјесеце октобар, новембар и децембар 2023. године
НОСБиХ проводи отворени поступак јавне набавке за "Набавка електричне енергије за покривање губитака у преносном систему БиХ за мјесеце октобар, новембар и децембар 2023. године", те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-1-1-18-3-21/23 које је претходно oбјављено на веб порталу Агенције за јавне набавке.
Документ можете преузети на линку


1 2 3 25