Dokumenti

Studije i analize


Studije i analize
Studija: Kategorizacija generatora prema instalisanoj snazi i naponskom nivou na mjestu priključenja u BiH .pdf
Studija: Uticaj kompenzatorskog režima rada CHE Čapljina na naponske prilike u EES BiH .pdf
Studija: Pokretanje elektrana bez prisustva vanjskog napona (Black Start) .pdf
Studija: Identifikacija nedozvoljenih napona na prijenosnoj mreži .pdf
Studija: Analiza integracije vjetroelektrana u elektroenergetski sistem i tržišna pravila
Zadatak 1: Pregled i ocjena postojećeg stanja elektroprenosne mreže BiH .pdf
Zadatak 2: Tehnički aspekti prenosne mreže BiH .pdf
Zadatak 3: Potrebna pojačanja mreže i planiranje investicija .pdf
Zadatak 4: Tržišna pravila i dispečiranje nove proizvodnje iz obnovljivih izvora energije .pdf
Studija: Tehno ekonomski aspekti regulacije napona .pdf
Studija: Uticaj solarnih elektrana na EESBiH
Izvještaj .pdf
Prezentacija .pdf
Analiza: Integracija vjetro i solarnih izvora električne energije u EES BiH sa stanovišta regulacije .pdf
Analiza: Integracija nOIE u EES BiH .pdf