Registri

Bilansirani korisnici


Registar bilansiranih korisnika .pdf
Registar Bilansiranih korisnika - ažuriran 12.04.2024. godine
Reg. broj Datum podnošenja zahtjeva za upis u registar Podaci o korisniku (naziv, sjedište i adresa) Naziv objekta korisnika i instalisana snaga Potvrda o izvršenoj reviziji ETRP Uslovi za priključak korisnika Relevantna dokumentacija izdata od strane nadležnih institucija entiteta ili Brčko distrikta Datum podnošenja zahtjeva za promjenu podataka ili brisanje iz registra Napomena
01 - MH Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje, Vojvode Stepe Stepanovića bb HE Bočac, 2x55 MW - - - - priključeni proizvođač
02 - JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne, Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A PHE Čapljina, 2x220 MW - - - - priključeni proizvođač
03 - Hidroinvest d.o.o. Rogatica, Dub bb, Rogatica HE Dub, 2x4,7 MW - - - - priključeni proizvođač
04 - MH Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje, Vojvode Stepe Stepanovića bb HE Dubrovnik, 1x108+1x126 MW - - - - priključeni proizvođač
05 - MH Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje, Vojvode Stepe Stepanovića bb TE Gacko, 300 MW - - - - priključeni proizvođač
06 - JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Vilsonovo Šetalište 15 HE Grabovica, 2x57 MW - - - - priključeni proizvođač
07 - JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Vilsonovo Še HE Jablanica, 6x30 MW - - - - priključeni proizvođač
08 - JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne, Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A HE Jajce I, 2x30 MW - - - - priključeni proizvođač
09 - JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne, Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A HE Jajce II, 3x10 MW - - - - priključeni proizvođač
10 - FL Wind, Eminovo selo bb, Tomislavgrad VE Jelovača, 18x2 MW - - - - priključeni proizvođač
11 - JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Vilsonovo Šetalište 15 TE Kakanj, 2x110+1x230 MW - - - - priključeni proizvođač
12 - JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne, Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A VE Mesihovina, 22x2,3 MW - - - - priključeni proizvođač
13 - JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne, Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A HE Mostar, 3x24 MW - - - - priključeni proizvođač
14 - JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne, Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A HE Mostarsko Blato, 2x30 MW - - - - priključeni proizvođač
15 - JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne, Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A HE Peć-Mlini, 2x15,3 MW - - - - priključeni proizvođač
16 - DRIN Energija d.o.o. Grude SE Petnjik, 29,2 MW - - - - priključeni proizvođač
17 - JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Vilsonovo Šetalište 15 VE Podveležje, 15x3,2 MW - - - - priključeni proizvođač
18 - JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne, Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A HE Rama, 1x80+1x90 MW - - - - priključeni proizvođač
19 - JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Vilsonovo Šetalište 15 HE Salakovac, 3x70 MW - - - - priključeni proizvođač
20 - EFT Rudnik i TE Stanari d.o.o. Stanari TE Stanari, 300 MW - - - - priključeni proizvođač
21 - MH Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje, Vojvode Stepe Stepanovića bb HE Trebinje I, 2x54+1x63 MW - - - - priključeni proizvođač
22 - JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Vilsonovo Šetalište 15 TE Tuzla, 1x100+2x200+1x223 MW - - - - priključeni proizvođač
23 - MH Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje, Vojvode Stepe Stepanovića bb TE Ugljevik, 300 MW - - - - priključeni proizvođač
24 - Hidroinvest d.o.o. Rogatica, Dub bb, Rogatica HE Ustiprača, 2x3,74 MW - - - - priključeni proizvođač
25 - MH Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje, Vojvode Stepe Stepanovića bb HE Višegrad, 3x105 MW - - - - priključeni proizvođač
26 - Aluminij Industries d.o.o, Mostar, Baćevići bb Aluminij Mostar - - - - priključeni potrošač
27 - JP Željeznice FBiH d.o.o, Musala 2, Sarajevo Željeznice FBiH - - - - priključeni potrošač
28 - Arcelor Mittal, Bulevar Kralja Tvrtka I, Zenica Arcelor Mittal - - - - priključeni potrošač
29 - Heidelberg Materials d.d, Selima efendije Merdanovića 146, Kakanj Cementara Kakanj - - - - priključeni potrošač
30 - KTK Visoko d.d, Sarajevska bb, Visoko KTK Visoko - - - - priključeni potrošač
31 - FL Wind d.o.o, Eminovo selo bb, Tomislavgrad FL Wind - - - - priključeni potrošač
32 - Toplana Zenica d.o.o, Bulevar Kralja Tvrtka I 17, Zenica Toplana Zenica - - - - priključeni potrošač
33 - Prevent CEE, Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo Prevent CEE - - - - priključeni potrošač
34 - Željezara Ilijaš d.d, Bosanski put 215, Ilijaš Željezara Ilijaš - - - - priključeni potrošač
35 - FG Birač, Karakaj bb, Zvornik FG Birač Zvornik - - - - priključeni potrošač
36 - Željeznice Republike Srpske, Svetog Save 71, Doboj Željeznice RS - - - - priključeni potrošač
37 - Metalleghe Silicon d.o.o, Bjelajce bb, Mrkonjić Grad Metalleghe Silicon - - - - priključeni potrošač
38 - EFT-HE Ulog, Kalinovik, Karađorđeva 19 HE Ulog, 35,12 MW 08-2011 12.10.2023. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
39 - JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Vilsonovo Šetalište 15 HE Janjići, 15,8 MW 482-1/22 17.05.2022. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
40 - MH Elektroprivreda Republike Srpske, Trebinje, Vojvode Stepe Stepanovića bb HE Dabar, 159,15 MW 247-1/22 16.05.2022. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
41 - TO Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka I 17, Zenica TO Zenica, 14,45 MW 1472-2/19 29.04.2022. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
42 - Tomislavgrad-Kupres, Put Kola 6, Tomislavgrad VE Baljci, 48 MW 20-2015 06.07.2021. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
43 - Relaks, Vinjani bb, Posušje VE Oštrc, 29,8 MW 06-1489-1/22 12.10.2023. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
44 - Vjetroelektrana Grebak, Nevesinjskih ustanika 68, Nevesinje VE Grebak, 66 MW 1293-3/21 03.05.2023. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
45 - VE Ivovik, Maršala Tita 30/IV, Sarajevo VE Ivovik, 84 MW 428-2/21 27.12.2022. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
46 - Vjetropark Interwind, Hadželi 129, Sarajevo VE Ivan sedlo, 25 MW 1042-3/21 28.10.2021. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
47 - FL Wind, Eminovo selo bb, Tomislavgrad VE Tušnica, 72,6 MW 06-220-3/24 22.05.2022. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
48 - Vjetroelektrane, Junuza Duruta bb, Glamoč VE Slovinj, 138 MW 06-960-2/23 21.07.2023. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
49 - Imres, Župana Želimira bb, Livno VE Široka Draga, 125,4 MW 06-1214-2/22 29.11.2023. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
50 - Vjetroelektrane, Junuza Duruta bb, Glamoč VE Dževa, 46 MW 06-743-2/22 12.07.2022. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
51 - EFT SE Bileća, Srpske vojske 9, Bileća SE Bileća, 55 MW 1045-1/21 27.04.2023. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
52 - SE Trebinje 1, Stepe Stepanovića bb, Trebinje SE Trebinje 1, 61,74 MW 709-3/21 06.10.2021. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
53 - ECO-WAT, Josipa Bana Jelačića bb, Kiseljak SE Eco-Wat, 92,47 MW 376-1/22 04.05.2023. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
54 - Pozitron, Ortiješ bb, Mostar SE Polog 1-8, 7,99 MW 06-800-3/22 27.04.2023. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
55 - Plavo Sunce, Tromeđa II 3, Čitluk SE Plavo Sunce, 40 MW 06-800-3/22 08.11.2023. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
56 - ASTERA, Šušnjari bb, Posušje SE Astera, 25 MW 06-742-2/22 10.08.2023. - - bilansirani po IPRP 2024-2033
57 12.12.2023. JP EP HZHB, Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A SE EP HZHB1, 150 MW 06-1019-1/23 21.07.2023. Uslovi za priključak, Energetska dozvola ED-1864/23 - -
58 11.01.2024. AURORA SOLAR d.o.o, Stolac, Kneza Domagoja bb SE Stolac solar 01-1 do 01-22, 103,15 MW 06-546-1/23 11.05.2023. Uslovi za priključak, Energetske dozvole ED-1664/23 do ED-1685/23 - -
59 12.01.2024. MET Consulting d.o.o, Široki Brijeg, Trnska cesta 146 SE Zvizdan, 28,5 MW 06-827-2/23 30.05.2023. Uslovi za priključak, Energetska dozvola ED-1707/23 - -
60 16.01.2024. ENERSTATE d.o.o, Sokolac, Jove Jankovića bb SE Sokolac, 100,8 MW 06-1103-3/23 02.08.2023. Uslovi za priključak, Ugovor o koncesiji 05.05/360-219-33/22 - -
61 27.02.2024. ETMAX d.o.o, Banja Luka, Poslovna zona Ramići bb SE Nevesinje, SE Nevesinje 1-14, MDD Energy, M Solar, 570 MW 06-114-3/24 27.01.2023. Uslovi za priključak, Ugovor o koncesiji od marta i oktobra 2023 - -
62 08.03.2024. Pozitron d.o.o, Mostar, Ortiješ bb SE Liwno 1 - SE Liwno 6, 27 MW 06-1120-3/23 08.01.2023. Energetske dozvole ED-1869/24 do ED-1874/24 - -
63 26.03.2024. B&B sunce vjetar d.o.o, Banja Luka, Bulevar srpske vojske 17 SE i VE Planik 80+36 MW 06-259-3/24 13.03.2024. Uslovi za priključak, Ugovori o koncesiji 05.05/360-161-60/21 i 05.05/360-161-61/21 - -
64 29.03.2024. DELING INVEST d.o.o, Tuzla, Šići bb SE DELING INVEST 1, 29,75 MW 06-1956-2/23 17.01.2024. Uslovi za priključak, Energetska dozvola ED-1909/24 - -
65 01.04.2024. FOTONAPONSKA ELEKTRANA 2 d.o.o, Trebinje, Stepe Stepanovića bb SE Trebinje 2, 48,7 MW 06-335-3/24 12.03.2024. Uslovi za priključak, Ugovor o ustupanju ugovora o koncesiji, Ugovor o koncesiji 05.05/012-1664-41/20 - -
66 04.04.2024. Solario d.o.o, Mostar, Dubrovačka 134A SE Solario 1 i 2, 4 + 4 MW + 11, 4378 MW (zbir elektrana pojedinačne snage manje od 1 MW) 06-678-2/23 05.06.2023. Energetske dozvole ED-1894/24 i ED-1895/24, Izjave o nepotrebnosti energetske dozvole za elektrane instalirane snage manje od 1 MW - -