Javne nabavke

Objave


Javna nabavka - Objava
09. apr. 2024.

Nabavka četiri firewall uređaja i pratećih licenci
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka četiri firewall uređaja i pratećih licenci", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-1-12-3-18/24 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
04. apr. 2024.

Nabavka proširenja sistema WAMS
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka proširenja sistema WAMS", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-1-10-3-17/24 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
28. mar. 2024.

Nabavka usluge iznajmljivanja Microsoft licenci i prateće usluge
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka usluge iznajmljivanja Microsoft licenci i prateće usluge", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-9-3-16/24 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
27. mar. 2024.

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu za mjesece juni, juli, avgust i septembar 2024. godine
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu za mjesece juni, juli, avgust i septembar 2024. godine", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-1-8-3-15/24 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
25. mar. 2024.

Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja poslovnog objekta NOSBiH-a
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja poslovnog objekta NOSBiH-a", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-7-3-11/24 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
04. mar. 2024.

Nabavka materijala za održavanje čistoće
NOSBiH provodi konkurentski postupak nabavke za "Nabavka materijala za održavanje čistoće", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-7-1-6-3-8/24.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
21. feb. 2024.

Nabavka računarske opreme
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka računarske opreme", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-1-5-3-7/24 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
06. feb. 2024.

Nabavke usluge auto i kasko osiguranja motornih vozila
NOSBiH provodi konkurentski postupak nabavke za "Nabavke usluge auto i kasko osiguranja motornih vozila", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-7-2-4-3-6/24.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
02. feb. 2024.

Nabavka usluge osiguranja imovine i opreme
NOSBiH provodi konkurentski postupak nabavke za "Nabavka usluge osiguranja imovine i opreme", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-7-2-2-3-4/24.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
26. dec. 2023.

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu BiH za mjesece mart, april i maj 2024. godine
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu BiH za mjesece mart, april i maj 2024. godine", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-1-35-3-45/23 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


1 2 3 16