Javne nabavke

Objave


Javna nabavka - Objava
29. dec. 2022.

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu za mjesece mart, april i maj 2023. godine
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu za mjesece mart, april i maj 2023. godine", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-1-19-3-27/22 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
29. dec. 2022.

Nabavka softvera za upravljanje dokumentima – DMS
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka softvera za upravljanje dokumentima - DMS", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-1-18-3-26/22 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
14. okt. 2022.

Nabavka softvera za upravljanje dokumentima – DMS
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka softvera za upravljanje dokumentima - DMS", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-1-17-3-23/22 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
14. okt. 2022.

Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu za januar, februar, mart i april 2023. godine
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu za januar, februar, mart i april 2023. godine", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-1-16-3-22/22 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
20. sep. 2022.

Nabavka usluge analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada prenosnog sistema BiH u interkonektivnoj mreži “Kontinentalna Evropa”
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka usluge analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada prijenosnog sistema BiH u interkonektivnoj mreži - Kontinentalna Evropa", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-15-3-21/22 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
22. jul. 2022.

Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja poslovnog objekta NOSBiH-a
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja poslovnog objekta NOSBiH-a", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-12-3-14/22 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
20. jul. 2022.

Nabavka usluge održavanja opreme mrežne infrastrukture IT sistema
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka usluge održavanja opreme mrežne infrastrukture IT sistema", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-11-3-13/22 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
18. jul. 2022.

Nabavka usluge rezervacije i obezbjeđivanja avionskih karata
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka usluge rezervacije i obezbjeđivanja avionskih karata", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-10-3-12/22 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
27. jun. 2022.

Nabavka javne licence za Fortigate Firewalle
NOSBiH provodi konkurentski postupak nabavke za "Nabavka javne licence za Fortigate Firewalle", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-7-2-9-3-11/22.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Objava
16. jun. 2022.

Nabavka pomoćnih/balansnih usluga
NOSBiH provodi otvoreni postupak javne nabavke za "Nabavka pomoćnih/balansnih usluga", te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-1-2-8-3-9/22 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke.
Dokument možete preuzeti na linku


1 2 3 13