Javne nabavke

Javni pozivi


Javna nabavka - Javni poziv - Obavještenje
09. nov. 2022.

Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga sistematskog pregleda zaposlenika
U skladu sa Odlukom o usvajanju žalbe izvršena je izmjena Javnog poziva za "Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika".
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Javni poziv - Obavještenje
04. nov. 2022.

Donesena Odluka o usvajanju Žalbe na Javni poziv za “Nabavku usluge sistematskog pregleda zaposlenika”
U postupku po Žalbi potencijalnog kandidata/ponuđača na Javni Poziv za dostavljanje ponuda za Nabavku usluge sistematskog pregleda zaposlenika (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama) donesena je Odluka o usvajanju Žalbe.
Odluku možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Javni poziv - Obavještenje
03. nov. 2022.

Obavještenje o izjavljivanju žalbe
Zainteresovani ponuđač izjavio je žalbu na Javni poziv za "Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika", pa se objavljuje Obavještenje o izjavljivanju žalbe.
Obavještenje možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Javni poziv
20. okt. 2022.

Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika – 2. dio
NOSBiH provodi postupak "Nabavke usluga sistematskog pregleda zaposlenika" u skladu sa Aneksom II dio B kategorija 9 Zakona o javnim nabavkama, te u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama, objavljuje ovaj Javni poziv – 2.dio.
Dokument možete preuzeti na linku


Javna nabavka - Javni poziv
20. okt. 2022.

Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika – 1. dio
NOSBiH provodi postupak "Nabavke usluga sistematskog pregleda zaposlenika" u skladu sa Aneksom II dio B kategorija 9 Zakona o javnim nabavkama, te u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama, objavljuje ovaj Javni poziv – 1.dio.
Dokument možete preuzeti na linku