Javna nabavka - Javni poziv - Obavještenje

Datum: 09. nov. 2022. - Javne nabavke, Javni pozivi, Obavještenja


Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga sistematskog pregleda zaposlenika

U skladu sa Odlukom o usvajanju žalbe izvršena je izmjena Javnog poziva za “Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika”.
Dokument možete preuzeti na linku