Javna nabavka - Javni poziv

Datum: 03. jan. 2024. - Javne nabavke, Javni pozivi


Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi postupak javne nabavke za uslugu iz Aneksa II. Zakona o javnim nabavkama za “Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika” te za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci br. 1253-9-2-2-22-46/23 koje je prethodno objavljeno na web portalu Agencije za javne nabavke. Javni poziv za predmetnu nabavku je objavljen na Portalu javnih nabavki i moguće ga je preuzeti na linku