Јавна набавка - Јавни позив

Датум: 03. јан. 2024. - Јавне набавке, Јавни позиви


Набавка услуге систематског прегледа запосленика

Независни оператор система у Босни и Херцеговини спроводи поступак јавне набавке за услугу из Анекса II Закона о јавним набавкама за „Набавка услуге систематског прегледа запосленика“ те за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци бр. 1253-9-2-2-22-46/23 које је претходно објављено на wеб порталу Агенције за јавне набавке. Јавни позив за предметну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и могуће га је преузети на линку