Архива - Јавни позиви
Јавне набавке
09. нов. 2022.

Измјена Јавног позива за Набавку услуга систематског прегледа запосленика
У складу са Одлуком о усвајању жалбе извршена је измјена Јавног позива за "Набавка услуге систематског прегледа запосленика".
Документ можете преузети на линку


Јавне набавке
04. нов. 2022.

Донесена Одлука о усвајању Жалбе на Јавни позив за „Набавку услуге систематског прегледа запосленика“
У поступку по Жалби потенцијалног кандидата/понуђача на Јавни Позив за достављање понуда за Набавку услуге систематског прегледа запосленика (услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама) донесена је Одлука о усвајању Жалбе.
Одлуку можете преузети на линку


Јавне набавке
03. нов. 2022.

Обавјештење о изјављивању жалбе
Заинтересовани понуђач изјавио је жалбу на Јавни позив за "Набавка услуге систематског прегледа запосленика", па се објављује Обавјештење о изјављивању жалбе.
Обавјештење можете преузети на линку


Јавне набавке
20. окт. 2022.

Набавка услуге систематског прегледа запосленика – 2. дио
НОСБиХ проводи поступак "Набавке услуга систематског прегледа запослених" у складу са Анексом II дио Б категорија 9 Закона о јавним набавкама, те у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II. Дио Б Закона о јавним набавкама, објављује овај Јавни позив – 2.дио.
Документ можете преузети на линку


Јавне набавке
20. окт. 2022.

Набавка услуге систематског прегледа запослених – 1. дио
НОСБиХ проводи поступак "Набавке услуга систематског прегледа запослених" у складу са Анексом II дио Б категорија 9 Закона о јавним набавкама, те у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II. Дио Б Закона о јавним набавкама, објављује овај Јавни позив – 1.дио.
Документ можете преузети на линку