Јавна набавка - Јавни позив

Датум: 20. окт. 2022. - Јавне набавке, Јавни позиви


Набавка услуге систематског прегледа запосленика – 2. дио

Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи поступак „Набавке услуга систематског прегледа запослених“ у складу са Анексом II дио Б категорија 9 Закона о јавним набавкама, те у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II. Дио Б Закона о јавним набавкама, објављује овај Јавни позив – 2.дио.
Документ можете преузети на линку