Javna nabavka - Javni poziv

Datum: 20. okt. 2022. - Javne nabavke, Javni pozivi


Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika – 2. dio

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi postupak “Nabavke usluga sistematskog pregleda zaposlenika” u skladu sa Aneksom II dio B kategorija 9 Zakona o javnim nabavkama, te u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama, objavljuje ovaj Javni poziv – 2.dio.
Dokument možete preuzeti na linku